O nás


O vzniku spolku a důvodech jeho založení

Chov norických koní v posledních letech vykazuje výrazný pokles, který je zřetelnější než u ostatních chladnokrevných plemen koní. V Tabulce 1 je uveden počet narozených hříbat v letech 2013 až 2016, který tento vývoj oproti ostatním chladnokrevným plemenům jasně dokladuje.

  2013 2014 2015 2016 % 16/13
ČMB 101 102 110 101 100
N 60 47 43 41 68
SN 100 92 97 102 102
Tab. 1. Vývoj počtu narozených hříbat chladnokrevných plemen v letech 2013 až 2016

Tento trend se projevuje v počtech chovaných koní jednotlivých chladnokrevných plemen, který je uveden v Tabulce 2. Procento uvedené v posledním sloupci tabulky opět ukazuje na skutečnost, že v chovu norických koní je situace směřující k faktické likvidaci chovu.

  2006 2010 2015 2018 2019 % 19/06
ČMB 2362 2305 1837 1960 1966 83,23
N 2219 2042 1306 1403 1377 62,05
SN 854 1091 1135 1250 1294 151,63
Celkem 5435 5438 4278 4613 4637 85,31
Tab. 2. Vývoj počtu chovaných koní chladnokrevných plemen v letech 2006 až 2019

Současný Svaz chovatelů chladnokrevných koní sdružující N a SN reprezentuje především zájmy chovatelů slezských noriků. Od toho se odvíjí i složení členů předsednictva i jednotlivé akce, které plemeno SN upřednostňují.

Slezský norik má výrazně lepší postavení na trhu s ohledem na finanční podporu, kterou norik nedostává. Po dlouhodobém převodném křížení norických klisen slezskými hřebci, které bylo ovlivněno dotační politikou, byla obě plemena v roce 2012 oddělena z hlediska zapouštění i zápisu hříbat do plemenné knihy. V současnosti je hříbě zapsáno do stejné plemenné knihy jako jeho matka.

Zatímco PK SN je uzavřená a není možné do chovu doplňovat jiná plemena (s ohledem na udržení genetického zdroje), PK N je otevřená a lze v ní využívat i hřebce jiných norických plemen (muráňský norik, rakouský norik). Dosud využívaných 9 hřebců SN, kteří byli RPK vybráni v roce 2012 postupně dožívá a byli to hřebci, kteří svým plemenným typem odpovídají plemeni norik. Za posledních 6 let zapustili tito hřebci celkem 55 norických klisen, což nemůže zásadně ovlivnit ani vývoj populace norických koní ani v současnosti kritizované genetické propojení norika a slezského norika. U těchto hřebců se předpokládá využití v norické plemenné knize do skončení jejich kariéry hřebce.

Rozdíly mezi oběma plemeny se v budoucnosti musí spíše zvýrazňovat především s ohledem na skutečnost, že pouze SN je evidován jako genetický živočišný zdroj.

Rozhodující podíl norických koní je chován v oblasti Čech a předpokládáme, že činnost nově vzniklého Svazu chovatelů a přátel norika (SCHPN) umožní zaktivizovat tyto chovatele a podpořit rozvoj, nebo alespoň udržení chovu norických koní v České republice.

Přestože podle sdělení pracovníků Lesů ČR (LČR) jsou finanční podpory ze strany této organizace výrazně omezeny nebo zastaveny, předpokládáme, že prostřednictvím SCHPN dokážeme pružněji reagovat na požadavky související se získáním jakékoliv finanční podpory ať už od LČR nebo od Jihočeského či Plzeňského kraje popřípadě jiných organizací, které budou mít zájem k rozvoji chovu norických koní přispět.

Činnost Svazu směřuje především k udržení chovu norika a k jeho propagaci jako plemena koní dlouhodobě využívaného v hospodářské činnosti v rámci České republiky. Cílem je ve spolupráci s ASCHK jako Uznaným chovatelským sdružením a ve spolupráci se Svazem chovatelů chladnokrevných koní a Svazem chovatelů ČMB se podílet na rozvoji chovu chladnokrevných plemen koní organizováním doplňkových a propagačních akcí, snahou o získání podpory pro norické koně a vzděláváním chovatelů a zájemců o chov norických koní tak, aby byl omezen další pokles počtů norických koní chovaných v České republice.

V rámci této propagace máme v úmyslu zvýraznit účast norických koní na výstavách (např. Země Živitelka) včetně zahraničních vystavovatelů i zvýšit účast norických koní v rámci oblastních přehlídek tříletých klisen a klisen s hříbaty. Kromě těchto významnějších akcí připravujeme i některé další drobné propagační aktivity navazující na činnost ASCHK nebo Jihočeského svazu chovatelů koní.