Aktuality,  Členské schůze

Členská schůze 14.01.2023 – pozvánka

České Budějovice 23.12.2022

Pozvánka na členskou schůzi Svazu chovatelů a přátel norika, z.s.

Členská schůze proběhne  v sobotu 14.01.2023 od 10:30 hodin v Rozkoši u Humpolce (první vesnice  za Humpolcem směrem na Havlíčkův Brod).

V restauraci Pod Hradem. Prezentace od 10:00 hodin, parkoviště je vedle restaurace.

Program:      

  1. Zahájení, schválení programu a volba komisí – M
  2. Zpráva o činnosti a o stavu členské základny – M
  3. Zpráva o hospodaření – L
  4. Přijímání nových členů – M
  5. Návrh na složení výboru Svazu – volební komise
  6. Diskuse – J
  7. Volba členů výboru Svazu – volební komise
  8. Volba delegátů na VH ASCHK – volební komise
  9. Upřesnění plánu činnosti – M
  10. Usnesení a závěr – M

            Pro nově přijímané členy je osobní účast nutná. Neúčast na ČS je chápána jako ztráta zájmu o členství ve Svazu. V souladu se Stanovami se uchazeč o členství stručně představí a ČS rozhodne hlasováním o jeho přijetí. Plnoprávným členem se uchazeč stává až po zaplacení členského příspěvku, který pro rok 2023 předpokládáme ve výši 1 000,- Kč.

            Protože se budou na ČS projednávat záležitosti související se šlechtitelskou prací v chovu norika, jsou na ČS zváni všichni chovatelé tohoto plemene, kteří mají své koně zapsané v PK norika, bez ohledu na členství ve Svazu. V souladu s bodem 3 Volebního a jednacího řádu Svazu je účast nečlenů Svazu podmíněna zaplacením vložného na uhrazení nákladů vzniklých s uspořádáním schůze ve výši 5 000,-Kč.

doc. Ing. M. Maršálek, CSc.

předseda Svazu

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *