Aktuality,  Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 13.09.2022, Planá

SCHPN – z jednání výboru dne  13.09.2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Výstava Země Živitelka
  3. Předvýběr a výběr hřebců do plemenitby
  4. Přeřazení klisen českého norika
  5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. Všechny úkoly byly splněny

Ad 2. Výstava Země Živitelka

            Výstava českých norických koní na ZŽ byla úspěšná, zúčastnilo se 7 hřebců, 5 klisen s hříbaty, 2 valaši a 2 klisny. Kromě předvedení na ruce a v zápřeži byla součástí prezentace plemene i ukázka výcviku, čtverylka pod sedlem, skoková ukázka a práce koně v oblasti hyporehabilitace. Program N opět vhodně doplnili koně plemene Shagya arab při ukázce předvedení na ruce i pod sedlem. Podobně jako v loňském roce byl problém s kvalitou povrchu předvadiště, které bylo částečně rozmáčené, což omezilo možnosti předvedení koní v zápřeži. Na druhé straně bylo možné ukázat práci koní při manipulaci s kládou i v těžkém terénu a zdůraznit možnosti využití chladnokrevných koní při práci v lesním hospodářství. V komentáři byl zdůrazněn přínos spolupráce LČR pro rozvoj chovu českého norika.

            Výbor se domnívá, že předvádění koní na rozbahněném a neupraveném terénu není ani chovatelsky vhodné, ani bezpečné a neumožňuje důstojné předvedení výsledků práce chovatelů. Při jednání s vedením výstaviště bude proto považováno zpevnění povrchu předvadiště za podmínku pro prezentaci norických koní v příštích letech.

            Firma Jihočeský chovatel, která zajišťovala podobně jako v minulém roce objemné krmivo a stelivo pro koně oznámila, že v letošním roce bude tyto náklady Svazu fakturovat. S ohledem na kvalitu poskytnutého sena zvažujeme pro příští rok zajištění sena a slámy z vlastních zdrojů.

            Vedení výstaviště ocenilo účast našich koní v dožínkovém průvodu. Finanční příspěvek s tím související bude využit k uhrazení části nákladů na krmivo a stelivo fakturovaných Svazu Jihočeským chovatelem.

Ad 3. Předvýběr a výběr hřebců do plemenitby

            Ve dnech 20. až 22. 9. 2022 proběhnou zkoušky výkonnosti hřebců v Písku, Krevlickém Dvoře a ZH Tlumačov. Pro hřebce českého norika, kteří na základě nového šlechtitelského programu  nejsou povinni absolvovat 60 denní test v ZH Tlumačov budou tyto zkoušky sloužit jako předvýběr hřebců do plemenitby.

            Konečný výběr hřebců českého norika do plemenitby se uskuteční v pátek 23. 9. 2022 od 10 hodin na Krevlickém Dvoře za účasti všech členů Rady plemenné knihy českého norika. Předvybraní hřebci budou znovu předvedeni na ruce i v zápřeži a RPK rozhodne v souladu se Šlechtitelským programem českého norika o jejich zařazení či nezařazení do hlavního oddílu plemenné knihy hřebců. Zařazení hřebci potom mohou žádat o licenci na příští připouštěcí období.

            Zároveň v odpoledních hodinách proběhne naskladnění odstavených hřebečků českého norika do odchovny na Krevlickém Dvoře, jejich posouzení a zjištění tělesných rozměrů.

            Dovolujeme si pozvat všechny chovatele k účasti na této chovatelské akci.

Ad 4. Přeřazení klisen českého norika

            V souladu se schváleným šlechtitelským programem budou čistokrevné klisny českého norika ve věku tří let automaticky přeřazovány z Plemenného registru do Pomocné plemenné knihy klisen (viz Ročenka 2022, str. 35, bod 5 Řádu plemenné knihy). Rada plemenné knihy českého norika velmi doporučuje všem chovatelům zajistit posouzení a přeměření klisen a absolvování zkoušek výkonnosti, což umožní jejich zápis do Plemenné knihy a tím plnohodnotnou účast klisny v procesu šlechtění českého norika.

Ad 5. Různé

  1. Výbor Svazu upozorňuje chovatele, že Lesy české republiky, s.p. poskytly v letošním roce našemu svazu finanční podporu na hříbata narozená z čistokrevné plemenitby ve výši 250 000 Kč. Tyto prostředky budou v plné výši rozděleny chovatelům, u kterých se narodí hříbě a bude označeno a zapsáno v Ústřední evidenci koní do 15. 11. 2022. Upozorňujeme na to touto formou, protože článek odeslaný 25. 3. do časopisu Koně jako hlavního zdroje informací pro chovatele dosud nevyšel a rovněž číslo 4 uvedeného časopisu, které mělo vyjít 31. 8. má zpoždění. Bylo by škoda, kdyby chovatelé promeškali termín pro evidenci hříbat a tím ztratili nárok na tuto finanční podporu, za kterou jsme Lesům České republiky velmi vděční.
  2. Dne 10. 9. proběhla v rámci výstavy Koně v akci v Pardubicích výstava tříletých chladnokrevných klisen a klisen s hříbaty. Kategorie klisen českého norika byla zrušena pro malou účast a ze zdravotních důvodů se ze 7 přihlášených klisen s hříbaty zúčastnila pouze 3 hříbata a to 34/429 Zoe, chovatele a majitele pana Hejla, 34/427 Glistr od paní Kodadové a 44/888 Nemo od pana Maisnera. Výstava byla organizačně velmi dobře zajištěná a předvedené kolekce klisen i hříbat byly velmi kvalitní.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *