Historie chovu norických koní

  • Historie chovu norických koní

    Historie chovu norických koní I.

    Norický kůň byl chován v Alpách oblasti Rakouska přibližně před dvěma tisíci lety. Archeologická naleziště poskytují důkazy, že už 600 let před naším letopočtem chovali Keltové v oblasti Alp mohutné koně, u nichž se vyskytovalo i skvrnité zbarvení srsti. Po založení římské provincie Noricum na území dnešního Rakouska, byla do této provincie dovážena na počátku našeho letopočtu mohutná plemena tažných koní, která dala základ novému plemenu koní. Toto plemeno bylo nazváno podle provincie Noricum koněm norickým.           Oblast Horního a Dolního Rakouska, Solnohradsko, Korutany, Štýrsko a horní Bavorsko je tedy možné pokládat za původní oblast chovu norika, která díky své nepřístupnosti nejlépe odolávala historickým změnám v chovu koní způsobeným vpádem Hunů nebo Avarů a jiným vlivům.           V 8. století za Karla…