Archiv,  Chovatelské informace

Lesy České republiky podporují chov koní vhodných pro práci v lese

Chladnokrevná plemena koní vhodná pro práci v lesních porostech v posledních letech bojují o svoji existenci. Mohutnost těchto koní, jejich klidnější temperament a dobrý charakter vytvářely dlouhodobě podmínky pro jejich využívání pro práci v tahu. Tak se postupem doby z původně rytířských koní stali koně využívaní nejčastěji v dopravě a koně vhodní pro hospodářské účely a potažní práce v zemědělství a lesnictví.

            Zemědělské využití koní je už v současnosti velmi vzácné a můžeme se s ním setkat spíše v oblastech, kde se i přes zcelování pozemků v době socialismu zachovaly rozsáhlejší záhumenky a zahrádky, na kterých se chladnokrevní koně stále uplatňují.

            Rozhodující oblastí pracovního využití chladnokrevných koní je proto v současnosti lesnictví, ve kterém se počet využívaných koní odhaduje na přibližně 2 000, přičemž jen u části z nich se jedná o práci pravidelnou a stálou. Významný podíl na omezení využití koní v lesních pracích má nejen kůrovcová kalamita v minulých letech, ale i skutečnost, že se jedná o namáhavou a nebezpečnou práci, která vyžaduje určité znalosti a zkušenosti a ne každý majitel koně je ochoten a schopen ji dělat.

            Plemenná kniha je v České republice vedena pro 3 chladnokrevná plemena, českomoravského belgika (ČMB), norika (N) a slezského norika (SN) jejichž počet byl před 15 lety, tedy v roce 2006 celkem 5 435, z toho ČMB 2 362, N 2 219 a SN 854.

            Současný stav k 1. 1. 2021 je celkem 4 680, z toho 1 971 ČMB, 1 344 N a 1 365 SN. Pokud tento vývoj vyjádříme v procentech z roku 2006, klesl celkový počet chladnokrevných koní na přibližně 86 % počtu před 15 lety, přičemž u ČMB je to 83,4 %, u N 60,6 % a u SN 159,8 %. Na tomto vývoji se kromě kvalitní propagační práce chovatelů slezských noriků jistě podílí i skutečnost, že ČMB i SN jsou plemena zařazená v živočišných genetických zdrojích a jako taková požívají dotační podpory. Z norického koně se stalo v letošním roce nejméně početné plemeno chladnokrevníků v ČR.

            Disproporce snahy chovatelů o zachování a rozmnožení jednotlivých plemen je nejlépe patrná v počtu hříbat narozených v rámci jednotlivých plemen. V roce 2020 se narodilo a bylo zaevidováno 113 hříbat ČMB, 54 hříbat N a 105 hříbat SN. Počet narozených norických hříbat je tedy zhruba poloviční oproti ostatním dvěma chladnokrevným plemenům.

            Tento vývoj vedl v loňském roce ke snaze najít pro norické koně podporu v rámci Svazu chovatelů chladnokrevných koní a nakonec i k založení samostatné společenské organizace jejímž cílem je propagace a podpora chovu chladnokrevných koní norického plemene s názvem Svaz chovatelů a přátel norika, z.s.

            Ve snaze naplnit stanovené cíle této organizace jednali členové výboru s generálními řediteli  Vojenských lesů a statků a Lesů české republiky a v letošním roce podal Svaz chovatelů a přátel norika na Lesy české republiky žádost o finanční podporu. Cílem podpory je zlepšit finanční podmínky chovatelů norických koní formou příplatku na norické hříbě narozené z čistokrevné plemenitby.

            Protože vyúčtování získaných finančních prostředků bude třeba udělat do konce kalendářního roku, budou tyto prostředky rozděleny mezi chovatele norických hříbat označených a zapsaných v Ústřední evidenci koní nejpozději do 15. listopadu roku 2021. Předpokládáme, že tento přístup zároveň přispěje ke včasnému označení a zaevidování narozených hříbat, aby Rada plemenné knihy norika měla na konci kalendářního roku jasné informace o počtu narozených hříbat po jednotlivých hřebcích a mohla se znalostí věci činit opatření směřující k rozmístění hřebců pro následující připouštěcí období.

            Chci tímto, jménem Svazu chovatelů a přátel norických koní. zs. i jménem České společnosti hipologické, z.s., vyjádřit Lesům České republiky s.p. poděkování za podporu a věřím, že se nám podaří v budoucnu spolupráci ještě rozvinout.

                                                                                                                     doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *