Archiv,  Chovatelské informace

Informace pro chovatele norických koní

Vážení chovatelé,

pokud sledujete informace, které se týkají norických koní, určitě jste si všimli, že v loňském roce vznikl Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. (SCHPN) jako společenská organizace, jejímž cílem je propagace a podpora chovu norických koní. Tato organizace navazuje na dlouhodobé úspěšné působení Svazu chovatelů chladnokrevných koní, který rozvíjel chov a šlechtění chladnokrevných plemen koní v České republice už od roku 1995.

Důvodem pro vznik SCHPN byla především snaha o zvýšení podpory tohoto plemene v rámci chladnokrevných plemen koní a zachování jeho chovu v ČR, protože počty zvířat zapsaných v plemenné knize norika v posledních letech výrazně poklesly a norik se stal v loňském roce nejméně početným chladnokrevným plemenem koní v ČR. Druhým důvodem byla nutnost odlišení populace norických a slezských norických koní a ukončení dlouhodobého křížení jedinců obou plemen, které rozdíly mezi oběma populacemi postupně stíralo. Vzhledem k tomu, že pouze slezský norik je genetický živočišný zdroj a jako takový je podpořen dotací, jednalo se prakticky o převodné křížení, které směřovalo k likvidaci norika jako plemene.

Zároveň se ale postupně ztrácely charakteristické vlastnosti slezského norika, což je v rozporu se smyslem podpory genetických zdrojů, neboť cílem jejich chovu je udržení typických znaků a vlastností u jednotlivých plemen a zachování genetické rozmanitosti jednotlivých živočišných druhů. Proto také ministerstvo zemědělství podporuje vzájemné odlišení obou plemen a kromě exteriérových a fyziologických odlišností jsou sledovány i genetické rozdíly na úrovni SNP čipů.

První předpoklad pro oddělení obou populací byl vytvořen v roce 2012 omezením působnosti slezských hřebců při zapouštění norických klisen. Druhým krokem je vytvoření Šlechtitelského programu a Řádu plemenné knihy v němž budou jasně specifikovány odlišnosti mezi oběma plemeny. Tyto základní chovatelské materiály musí vycházet nejen z české legislativy (zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 448/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ale i z předpisů daných nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU).

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. ve spolupráci s ASCHK připravil návrh šlechtitelského programu který zohledňuje nejen legislativní požadavky, ale i historické souvislosti vývoje populace a současnou situaci v chovu. Protože si uvědomujeme, že většina chovatelských organizací bude muset v brzké době podle stejných předpisů zpracovat vlastní šlechtitelské programy, bylo naším cílem zpracovat ŠP takovým způsobem, aby ho ostatní chovatelské svazy mohly použít jako osnovu pro zpracování vlastních programů.

Je potřeba zmínit, že šlechtitelský program se týká příslušného plemene koní a nemá žádnou souvislost s příslušností majitele koní k určité skupině lidí nebo s jejich členstvím v nějaké společenské organizaci. Pokud majitel koně přihlásí svého koně k určitému šlechtitelskému programu (zapíše ho do příslušné plemenné knihy) nemusí být členem chovatelského svazu a ani ASCHK ČR. Na druhé straně členové ASCHK mají určité výhody ve formě slevy na jednotlivé chovatelské úkony (např zápis a označování koní apod.)

Zásadní rozhodnutí při tvorbě šlechtitelského programu spočívá v tom, že je třeba mít jasno, zda plemenná kniha bude vedena jako mateřská plemenná kniha (plemenná kniha původu plemene) nebo jako dceřinná plemenná kniha (vedená jako součást mateřské plemenné knihy, které se musí podřídit).  Tento požadavek vychází  z evropské legislativy a odvíjí se od něj i název plemene, protože v rámci EU nemohou být dvě mateřské plemenné knihy pro plemeno se stejným názvem. Pro chovatele norických koní z toho vyplývají dvě možnosti řešení:

  1. Chovat norického koně formou vedení plemenné knihy jako dceřinné pod plemennou knihou vedenou v Rakousku
  2. Vytvořit mateřskou plemennou knihu pro norického koně v České republice.

Při posouzení souvislostí obou řešení jsme se rozhodli pro samostatnou (mateřskou) plemennou knihu vedenou v ČR, což je v podstatě stejný způsob jako dosud.

Název plemene se ale musí podle evropských předpisů jasně odlišovat od názvu plemen v ostatních zemích a ministerstvo musí informovat okolní státy o vedení plemenné knihy pro toto plemeno. Z toho vyplynulo, že nemůžeme nadále mluvit o plemenné knize pro plemeno norik, protože ta je vedena v Rakousku, norik se chová i na Slovensku a v dalších zemích. Možnou cestou je proto využít „přídomek“, jako je tomu například u norika muráňského typu na Slovensku.

Vzhledem k tomu, že náš chov norických koní byl už od poloviny minulého století prakticky odtržený od Rakouska jako země vzniku norika a norický kůň je už více jak 70 let chován v podstatě v samostatné populaci v rámci ČR, rozhodli jsme se pro označení český norik. Šlechtitelský program pro toto plemeno ale není možné předložit, protože k takové plemenné knize   nepřísluší žádná životaschopná populace koní. Chovatelé musí mít možnost se sami rozhodnout, podle jakého šlechtitelského programu se budou nadále řídit. Nabízíme tedy chovatelům norických koní jednu z následujících dvou možností:

  1. Přihlásit svého koně k plemenné knize českého norika (přejmenovat norika na českého norika).
  2. Nechat svému koní dosavadní plemennou příslušnost norik a šlechtit ho pod plemennou knihou vedenou v Rakousku.

V současné době jednáme s rakouskou stranou, zda budou ochotni přijmout koně chovatelů, kteří je budou chtít zapsat do rakouské plemenné knihy a chovat podle rakouských pravidel.

Plemenná kniha českého norika je koncipovaná jako otevřená (není to genetický zdroj) a předpokládáme, že bude pokračovat spolupráce s chovateli ČMB i SN v České republice i se zahraničními chovatelskými svazy.

Mezi Svazem chovatelů a přátel norika, z.s. a ASCHK ČR byla podepsána smlouva, podle níž je svaz od července letošního roku pověřený šlechtěním norických koní.

Každý majitel a chovatel norických koní, který chce, aby jeho koně byli zapsáni v plemenné knize českého norika, musí proto požádat Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. o přeřazení svých koní z norika do českého norika s uvedením jména a čísla koně, kterého se to týká. Žádost by měla být podána dokladovatelným způsobem, tedy písemně nebo mailem.

Tiskopis žádosti je k v příloze níže.

Předpokládáme, že po převedení koní do PK českého norika plemenná kniha pro norického koně v ČR zanikne a chovatelé, kteří nepřihlásí své koně do českého norika je budou moci nadále chovat pod rakouskou plemennou knihou.

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

předseda SCHPN

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *