Archiv,  Chovatelské informace

Výsledky pravidelného měření chladnokrevných hřebečků v odchovnách

V úterý 4. května proběhlo pravidelné měření a vážení hřebců v odchovnách Skály a Buňov (Zemský hřebčinec Tlumačov) a v Krevlickém Dvoře (majitel L. Musil).

V Zemském hřebčinci Tlumačov bylo předvedeno 10 hřebců v každém ročníku.

Ročník 2019 byl ustájen v odchovně Buňov a tvořilo ho 5 hřebců ČMB a 5 hřebců SN (viz Tab. 1). Hřebci vykazovali dobrou kondici a ochotně spolupracovali. Průměrné hodnoty se pohybovaly v rámci standardu, či lehce nad, což naznačuje dostačující kvalitu tohoto stáda. Pokud se blíže podíváme na standardy hřebečků, je patrné, že KVH čtyř z deseti hřebců se pohybovala v pásmu -1, tedy pod standardem a standard pro Ohol prakticky kopíroval tento fakt. U hřebce 54/244 Neugar je pásmo standardu pro obvod holeně dokonce -3, což ukazuje na menší růstové schopnosti tohoto hřebce a jeho slabší kostru. Tělesné rozměry zbývajících 6 hřebců se pohybovaly nad hodnotami standardu pro svůj věk, dva hřebci dokonce v pásmu +2 (u sKVH i sOhol), skrývající veliký potenciál pro letošní zkoušky výkonnosti a 60denní test.

Tab. 1 – ZHT -Přehled dvouletých hřebců, jejich základních měr a hmotností, včetně průměrných hodnot.

VýžehJménoPlemenoDatum narozeníKVHsKVHKVPOHOholsOholHmotnost
72/121Bourbon-FČMB22.04.2019163217218924,52606
45/768CyrilČMB02.04.20191622170192252583
59/330KonyČMB18.02.2019159117019724,5-2635
55/122BaronČMB17.04.20191581169191252583
45/434Kron PádolskýČMB26.04.2019154-116518522,5-1536
55/100RininnSN20.03.20191601170190252598
72/127GustavSN23.04.2019153-1167183241590
72/124NarysSN10.04.2019159116918623,51568
54/244NeugarSN01.03.2019153-116318423,5-3562
67/702BaronSN08.05.2019152-116418223-1560
průměr157,30,4167,9187,924,10,3582,1

Ročník 2020 sestával ze 4 hřebců ČMB a 6 hřebců SN (viz Tab. 2). Hřebci byli v dobrém výživném stavu, po prvotních komplikacích byla i manipulace bez problémů. Pouze tři hřebci nedosahovali standardu u KVH a na rozdíl od starších hřebců, pouze u jednoho (63/108 Sam) byl pod požadavkem růstového standardu i Ohol. Podobně odlišný byl i počet výrazně nadstandardních hřebců (v pásmu +2), u KVH se v tomto pásmu nenacházel ani jeden hřebec. U standardu Ohol naopak čtyři hřebci byli v tomto nadprůměrném pásmu a pouze dva v pásmu +1. Je evidentní, že u této skupiny právě obvod holeně průměrně dosahuje téměř k pásmu +1 (0,9), což by mohlo značit koně se silnější kostrou. Standardy pro KVH byly shodné.

Tab. 2 – ZHT – Přehled ročních hřebců, jejich základních měr a hmotností, včetně průměrných hodnot.

VýžehJménoPlemenoDatum narozeníKVHsKVHKVPOHOholsOholHmotnost
60/901Ally DubňanskýČMB30.05.2020147115716421-1375
56/984MaximusČMB21.04.2020148115817822,52512
63/118MagnusČMB15.05.2020148115717521-1472
63/108SamČMB30.03.2020144-115416721,5-1412
67/893CedrikSN11.03.20201511160176232500
67/809CedrosSN29.03.20201491161176221460
69/306NiroSN14.04.20201491162176232492
11/49HrášekSN01.04.2020145-1155170232445
72/182NatarSN03.05.2020149115617223,52453
54/287GoranSN19.04.2020145-1154165221405
Průměr147,50,4157,4171,922,30,9452,6

V Krevlickém Dvoře bylo předvedeno 5 dvouletých hřebců – 1 ČMB, 1 SN, 3 N (viz Tab. 3). Hřebci byli v dobré kondici, i manipulace byla bez problémů. Hodnoty kohoutkové výšky se pohybovaly průměrně na standardních hodnotách, pouze hřebec 14/186 Zany byl ve výrazně podprůměrném pásmu -2. Naopak obvod holeně u této skupiny byl na velmi dobré úrovni. Žádný z hřebců nebyl v záporném pásmu, naopak u všech byl standard nad průměrem a dva hřebci dokonce v pásmu +3, což se neopakovalo u žádné skupiny z jiných odchoven, kde probíhalo měření. Skupina zaostávala pouze v průměrné KVH, která byla nejnižší z měřených koní. Ale hmotnost těchto hřebců byla cca o 20 kg větší než u skupiny z Tlumačova a díky tomu působili hřebci z Krevlického Dvora jako exteriérově kvalitnější i přes menší KVH.

Tab. 3 – KD – Přehled hřebců, jejich základních měr a hmotností, včetně průměrných hodnot.

VýžehJménoPlemenoDatum narozeníKVHsKVHKVPOHOholsOholHmotnost
14/190SamN06.04.2019153-116619425,53668
64/977VesnarN04.03.20191571168193252588
14/186ZanyN19.03.2019151-2165195241602
64/717GambrinusSN14.04.2019160217020025,53582
52/868BlaníkČMB16.04.2019156116819223,51582
Průměr155,40,2167,4194,824,72604,4

V pondělí 10. května proběhlo měření a vážení v Zemském hřebčinci Písek a v odchovně Humňany. Byly předvedeny dva ročníky mladých hřebců.

V ročníku 2019, který byl umístěn přímo v areálu Zemského hřebčince, bylo 5 hřebců plemene ČMB (viz Tab. 4). Hřebci vykazovali dobrý fyzický stav, podobně jako tlumačovská skupina. Hřebci dosahovali i velmi podobných hmotností, průměrně pouze o cca 2 kg méně než hřebci tlumačovští, ale vzhledem k menšímu počtu hřebců v této skupině to je zanedbatelný rozdíl. Stejně jako předchůdci z Tlumačova tedy měli v porovnání s hřebci z Krevlického Dvora přibližně o 20 kg nížší průměrnou hmotnost. Co ale tyto hřebce významně odlišovalo od ostatních z ročníku byla nejvyšší kohoutková výška hůlková, cca 160 cm, a nejvyšší byla i kohoutková výška pásková. Obvod holeně byl průměrově nejnižší, ale průměrný standard, podobně jako u Tlumačova, se přibližoval pásmu +1.

Tab. 4 – ZHP – Přehled dvouletých hřebců, jejich základních měr a hmotností, včetně průměrných hodnot.

VýžehJménoPlemenoDatum narozeníKVHsKVHKVPOHOholsOholHmotnost
4/978Agbar z LipskýČMB19.04.20191612172200241605
4/979Agram z LipskýČMB15.03.20191632171202241605
20/97BatikČMB23.05.2019155-116518623-1540
25/422BonetČMB03.05.2019158117019623,51600
61/691SanyČMB02.05.20191652175187252550
Průměr160,41,2170,6194,223,90,8580,0

Ročník 2020 v Humňanech byl složen ze 4 hřebců ČMB a 1 N (viz Tab. 5). Hřebci byli v dobrém zdravotním i výživném stavu a vykazovali ochotu při spolupráci. Plnění hodnot standardu bylo u této skupiny vynikající. Ani jeden hřebec se nepohyboval pod standardními hodnotami, ale všichni byli nadstandardní. Standard KVH byl v pásmu +1, pouze hřebec 27/512 Spirit dosáhl do pásma +2. Průměrně měla tato skupina 3cm náskok v KVH před hřebci z druhého hřebčince. Standard pro obvod holeně na tom byl ještě lépe a u třech hřebců z této pětičlenné skupiny byl v pásmu +2, zbylí byli v +1. Průměrně byly hodnoty Ohol velmi podobné hodnotám tlumačovským. Hmotnostně tito hřebci ztráceli necelých 10 kg.

Tab. 5 – ZHP – Přehled ročních hřebců, jejich základních měr a hmotností, včetně průměrných hodnot

VýžehJménoPlemenoDatum narozeníKVHsKVHKVPOHOholsOholHmotnost
25/459KoronČMB24.04.2020148115716222,52396
25/458MatysČMB20.04.20201491161176232460
27/512SpiritČMB31.03.20201532162170221415
17/488BristolČMB10.04.20201491161171221425
17/490DingoN23.02.20201531165181232520
Průměr150,41,2161,217222,51,6443,2

Při shrnutí hodnot podle ročníků v Tab. 6 je patrné, že oba ročníky jsou v průměru nad standardem. U KVH se hodnoty starších hřebců pohybují lehce nad standardem a u ročních hřebečků jsou blíže k +1. Obvod holeně je nejvýraznější. Oba ročníky jsou nad pásmem +1, mladší hřebci opět výrazněji než hřebci dvouletí.

Tab. 6 – Průměrné hodnoty ročníků.

RočníkKVHsKVHKVPOHOholsOholHmotnost
2019156,40,2167,7191,324,31,1593,4
2020149,80,7113,122,622,61,4470,8

Hodnoty plemen jsou velmi zajímavé (viz Tab. 7). Dvouletí norici jsou podle KVH nejmenší a spadají blíže k pásmu -1. Obvod hrudi je u těchto hřebců nejrozměrnější, stejně jako obvod holeně, potvrzen standardem Ohol (+2). I hmotnostně noričtí hřebci vítězí, jsou v průměru o cca 40 kg těžší. Hodnoty u ročních norických hřebců je třeba považovat jen za orientační, protože zástupce norika je pouze jeden, ale i tak přesahuje KVH ostatních plemen o cca   5 cm, páskovou výšku dokonce o 7 cm. Podobně je na tom i obvod hrudi, kde má norický hřebeček navrch dokonce 10 cm a hmotnostně má o 60 kg více než hřebci SN a dokonce o cca 85 kg více než hřebci ČMB. Tyto hodnoty jsou tedy známkou vynikající růstové schopnosti tohoto hřebce. Zároveń tyto hodnoty odpovídají požadavkům na utváření zevnějšku norika – nižší delší rámec, ale silnější holeň a výraznější osvalení. Ale i obě zbývající plemena dosahují nadprůměrného růstu ve srovnání s růstovým standardem, což dává předpoklad kvalitního odchovu a kvalitních plemeníků v případě jejich výběru do plemenitby.

Tab. 7 – Průměrné hodnoty jednotlivých plemen podle ročníků.

PlemenoRočníkKVHsKVHKVPOHOholsOholHmotnost
N2019153,7-0,7166,3194,024,82,0619,3
2020153,01,0165,0181,023,02,0520,0
SN2019156,20,2167,2187,524,10,5576,7
2020148,00,3158,0172,522,81,7459,2
ČMB2019159,51,1169,7192,524,00,7584,1
2020148,30,9158,4170,421,90,6433,4

Za povšimnutí stojí skutečnost, že ani jediný z odchovávaných hřebců neměl KVH ani Ohol v souladu s růstovým standardem, ale vždy alespoň mírně pod nebo nad ním (hodnoty +1 nebo -1). Tato situace je dána přesností hodnot současného růstového standardu, který stanoví průměrné (standardní) hodnoty růstu s přesností na 0,1 cm, zatímco praktické měření tělesných rozměrů je obvykle s přesností na 1 cm. Z tohoto důvodu odchylka tělesných rozměrů hřebce o jeden stupeň standardu může být i zanedbatelná a nemusí znamenat, že hřebec zaostává v růstu nebo roste výrazně rychleji. Zpracované nové růstové standardy pro jednotlivá chladnokrevná plemena koní, jejichž zavedení předpokládáme v nejbližší době, už tuto skutečnost zohledňují. Nový růstový standard nebude tvořen jen průměrnou hodnotou tělesných rozměrů v určitém věku, ale pásmem s určitým rozmezím, které odpovídá přibližně jedné směrodatné odchylce tělesných rozměrů.

Ing. Alžběta Matušková

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *