Dokumenty Svazu

Výsledek členské schůze online

Členská schůze Svazu chovatelů a přátel norika z.s. schválila internetovým hlasováním v souladu se zněním zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 ke dni 15. 2. 2021 následující plán činnosti na rok 2021 a usnesení:

Plán činnosti na rok 2021

            Činnost Svazu se v roce 2021 bude opět odvíjet od možností daných zdravotním omezením. Zatím není jasné, do jaké míry bude možné jednotlivé akce uskutečnit. Přesto je nutné mít alespoň rámcovou představu o činnostech, které by měl Svaz zajistit. K těmto plánovaným aktivitám patří:

a) Využití co největšího počtu reprodukce schopných klisen k zapuštění.

b) Příprava podkladů pro vyhodnocení působení jednotlivých hřebců jako základ kontroly dědičnosti.

c) Předvedení norických koní na výstavě hospodářských zvířat v Brně koncem června.

d) Předvedení norických koní na výstavě Země Živitelka s účastí 4 koní plemene Shagya-arab jako kontrastu a zároveň historického plemene chovaného na našem území.

e) Absolvování zkoušek výkonnosti u maximálního možného počtu klisen.

Usnesení:

            Členská schůze Svazu chovatelů a přátel norika konaná on line přijala korespondenčně následující usnesení:

1. Členská schůze schvaluje:

            a) Zprávu o stavu členské základy

            b) Zprávu o činnosti Svazu

            c) Zprávu o hospodaření

            d) Plán činnosti na rok 2021

            e) Přijetí nových členů Tomáše Olberta a Jaroslava Diblíčka

2. Členská schůze ukládá:

            a) Výboru Svazu

– dopracovat nový šlechtitelský program norika a předat ho ASCHK k dalšímu schvalovacímu procesu.

– připravovat podklady pro kontrolu dědičnosti norických koní.

            b) Členům Svazu

– aktivně se zúčastnit podle možností jednotlivých akcí pořádaných Svazem.

– věnovat pozornost zapouštění a odchovu mladých norických koní aby byla zachována reprodukce plemene.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *