Členské schůze

Pozvánka na členskou schůzi Svazu, 27.08.2022, Výstaviště ČB

Rádi bychom vás pozvali na členskou schůzi Svazu, která proběhne v sobotu 27. srpna 2022 v Českých Budějovicích, v rámci výstavy koní plemene český norik na výstavišti Země Živitelka.

Výstava koní českého norika probíhá v amfiteátru (projdete hlavní branou výstaviště a asi po 100 m odbočíte vpravo). Program je denně v 9:30 až 12:00 a 13:30 až 16:00

V sobotu 27.08.2022 proběhnou na výstavišti celostátní dožínky, v odpoledních hodinách přehlídka vystavovaných koní českého norika s posuzováním exteriéru a hodnocením.

Členská schůze SCHPN začne od 15 hodin s následujícím programem:

  1. Zahájení -M
  2. Informace o stavu členské základny -M
  3. Zpráva o činnosti svazu – M
  4. Informace o stavu finančních prostředků svazu – L
  5. Přijímání nových členů -M
  6. Termíny akcí v roce 2023 (výstavy a ZV) – M
  7. Diskuse – M
  8.  Usnesení  a závěr – M

Účast nově přijímaných členů je nutná (ve zdůvodněných případech lze nahradit písemnou charakteristikou uchazeče o členství).

Protože se budou na ČS projednávat záležitosti související se šlechtitelskou prací v chovu norika, jsou na ČS zváni všichni chovatelé tohoto plemene, kteří mají své koně zapsané v PK českého norika, bez ohledu na členství ve Svazu.

V souladu s bodem 3 Volebního a jednacího řádu Svazu je účast nečlenů Svazu podmíněna zaplacením vložného na uhrazení nákladů vzniklých s uspořádáním schůze ve výši 5 000,-Kč.

Pro držitele hřebců je schůze příležitostí k odevzdání vyplněných připouštěcích rejstříků za rok 2022.

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

předseda svazu

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *