Členské schůze

Pozvánka na členskou schůzi Svazu

Pozvánka na členskou schůzi Svazu chovatelů a přátel norika, z.s.

Členská schůze proběhne  v sobotu 19. 2. 2022 v Plané u Českých Budějovic od 10:30 hod.

V restauraci Steak House (Planá u Č.B. číslo 41). Prezentace od 10:00

Program:       

  1. Zahájení a schválení programu schůze – M
  2. Informace o stavu členské základny – J
  3. Přijímání nových členů – J
  4. Zpráva o činnosti – M
  5. Zpráva o hospodaření svazu – L
  6. Volba členů Rady plemenné knihy – L
  7. Volba delegátů na VH ASCHK – L
  8. Plán činnosti na rok 2022 – L
  9. Diskuse – J
  10. Usnesení a závěr – M

            Pro nově přijímané členy je osobní účast nutná. Neúčast na ČS je chápána jako ztráta zájmu o členství ve Svazu. V souladu se Stanovami se uchazeč o členství stručně představí a ČS rozhodne hlasováním o jeho přijetí. Plnoprávným členem se uchazeč stává až po zaplacení členského příspěvku, který pro rok 2022 činí 1 000,- Kč.

            Protože se budou na ČS projednávat záležitosti související se šlechtitelskou prací v chovu norika, jsou na ČS zváni všichni chovatelé tohoto plemene, kteří mají své koně zapsané v PK norika, bez ohledu na členství ve Svazu. V souladu s bodem 3 Volebního a jednacího řádu Svazu je účast nečlenů Svazu podmíněna zaplacením vložného na uhrazení nákladů vzniklých s uspořádáním schůze ve výši 5 000,-Kč.

                                                                                                doc. Ing. M. Maršálek, CSc.

                                                                                                        předseda Svazu

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *