Členské schůze

Usnesení z ČS SCHPN 14.01.2023, Rozkoš

Členská schůze

1. Schvaluje:

a) Zprávu o činnosti Svazu za rok 2022

b) Zprávu o hospodaření Svazu za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

c) Přijetí nových členů Svazu:

 1. MVDr. Eliška Jarošová
 2. Ladislava Melecká
 3. Michal Jurečka
 4. Tomáš Müller
 5. Leona Málková
 6. Kateřina Nováková
 7. Rostislav Krebs

d) Výbor Svazu ve složení:

předseda – doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

místopředseda – Jiří Zasadil

hospodář – Ludmila Hrušková

e) Jednací řád kontrolní komise 

f) Kontrolní komisi ve složení:

Ing. Jaroslav Kočíř

František Koutný

Ing. Hana Candrová

g) Delegáty na VH ASCHK

 1. Ludmila Hrušková
 2. Ing. Jaroslav Kočíř
 3. Ing. Alžběta Matušková
 4. Vojtěch Tomek

h) Plán práce na rok 2023

i) Členské příspěvky na rok 2023 ve výši 1000,-Kč splatné do konce února 2023.

2. Ukládá:

Výboru Svazu:

a) Věnovat maximální pozornost úrovni vzdělávání na středních lesnických školách

b) Pokračovat v propagaci norických koní při jednání s MZe, LČR, VLS a ŠLP ČZU

c) Předat ASCHK do 15.03.2023 aktuální seznam členů + členský poplatek a do 15.09.2023 upřesněný seznam + doplatek za nové členy

Majitelům hřebců:

Odevzdat připouštěcí rejstřík a žádost a licenci hřebce nejpozději do 15.12.2023 RPK N

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *