Dokumenty Svazu

Dopis svazům od ASCHK ČR

Všem zástupcům svazů sdružených v ASCHK ČR z.s.

Písek 28.2. 2022

Vážená paní, vážený pane,

            tradičně se Vás touto formou snažíme informovat o nejdůležitějších událostech a připomenout některé Vaše povinnosti. Valnou hromadu ASCHK ČR předběžně plánujeme v termínu do 26.4.2022 na stejném místě jako v loňském roce, tj. v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy. Předcházet bude jednání kolegia zástupců v termínu do 15. 3. 2022 na tomtéž místě. V souvislosti s VH Vás tradičně prosím o včasné zaplacení členských příspěvků a zaslání seznamů členů v termínu do 31.3.2022.

                Z připravovaných akcí bych si dovolil vyzdvihnout:

28.5. Den starokladrubského koně Kladruby nad Labem, 18.-19.6. Mezinárodní šampionát WP Hradec Králové, 25.6. Chovatelský den ZH Tlumačov, 27.8. Chovatelský den – 120 let ZH Písek, 1. – 3. 9. finále KMK skoky Písek, 4. 9. celostátní přehlídka klisen a klisen s hříbaty ČT Písek, 9. – 11. 9. finále KMK všestrannosti a přehlídka výkonných koní Borová, 10.-11.9. výstava Koně v akci Pardubice, 16.-18.9. Kůň 2022 Lysá nad Labem, 23.-24.9. finále KMK v drezuře a přehlídka mechaniky pohybu tříletých koní ČT Zduchovice. Podrobnosti k těmto akcím a termíny celé řady soutěží všech plemen a soutěží, na jejichž organizaci se podílejí jednotlivé svazy, naleznete v časopisu KONĚ, na našem webu www.aschk.cz, či webech pořadatelů.

Dále dovolte krátké vysvětlení k vyplácení dotací. ASCHK podala žádosti a v termínu do 15.12.2021 prokázala úhradu všech nákladů s dotacemi spojených. K dnešnímu dni však stále očekává proplacení dotací na výstavnictví a zveřejňování. Tolik zjednodušeně vztah ASCHK k Ministerstvu zemědělství, resp. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Ve vztahu k chovatelům se nám podařilo do konce roku vyplatit zkoušky výkonnosti i zúřadovat dotace na genetické zdroje. K 1.2.2022 pak většinu ostatních dotací vyplácených ze zdrojů ASCHK tj. akcelerační programy, příspěvek na inseminaci a ověření původu po inseminaci. U dotací prosím apelujte na chovatele především ve věci dodržování termínů a podmínek dotací. Vyvíjíme velké úsilí, abychom dotace zpracovali a zprostředkovali a bohužel se občas stává, že dotace je zamítnuta z formálních důvodů.

Co se týká nákazové situace, trvají podmínky předešlého roku. Veškeré informace jsou k dispozici na webu https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/ pod názvem Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022. Tedy v krátkosti – Infekční anemie povinné vyšetření pro všechny koně starší 12 měsíců, kteří jsou přemisťováni na svod nebo na hospodářství mimo území kraje. Vyšetření musí být provedeno před přemístěním a při přemístění nesmí být starší než 12 měsíců. Dále připomínám, že vyšetření na Nakažlivou metritidu koní u klisen, které jsou nově zařazené do plemenitby (2x v intervalu 14 dnů), po zmetání, nebo po reprodukční pauze je státní zakázkou a platíte pouze úkon veterináře.

Závěrem žádám a připomínám:

  • uzávěrky jednotlivých vydání časopisu KONĚ jsou 30. 1., 31. 3., 31. 5., 31. 7., 30. 9. a 30. 11. Žádám Vás především o zaslání termínů akcí pro kalendář akcí vydávaný v druhém čísle.
  • abecední seznam členů s adresami (pokud víte i s telefonními čísly a e-maily) zašlete prosím do 31. 3. 2022 a žádáme Vás o dodržení tohoto termínu.
  • znatelně prosím označte nové členy, a členy, kteří platí příspěvky do ASCHK prostřednictvím jiného svazu (pokud je to možné, prosím i název tohoto svazu)
  • jmenovat delegáty na Valnou hromadu ASCHK ČR z.s. v počtu 1:20 (za každých 20 členů jeden delegát, např. 22 členů = 2 delegáti)
  • členský příspěvek do ASCHK ČR činí 100,- Kč za člena, doporučujeme platit bankovním  

převodem na náš nový účet u České spořitelny číslo 5984098399/0800. Pokud v průběhu roku „dohlašujete“ nového člena (členy), zaplaťte prosím obratem i členské příspěvky, a to z důvodu vazby na zasílání časopisu KONĚ a poskytované slevy.

Při platbě členských příspěvků prosím uveďte jako variabilní symbol PSČ sídla svazu.

Nejenom v letošním roce Vám přeji hodně chovatelských úspěchů.

S přátelským pozdravem

       Blahoslav Políček v.r.

tajemník ASCHK ČR z.s.    

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *