Dokumenty Svazu

Pravidla členství v SCHPN

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s.

Tř. 28. října 2, 370 01 České Budějovice

IČO: 08959391

V Plané 15. 2. 2020

  1. Zájemci o členství ve Svazu chovatelů a přátel norika, z.s. podávají písemnou přihlášku za člena Svazu.
  2. Přihláška jednotlivých členů je předložena ke schválení členské schůzi Svazu. Členové Svazu mohou mít před hlasováním o přijetí uchazeče dotazy k jeho činnosti a znalostem v oblasti chovu koní a možnostem jeho uplatnění při rozvoji činnosti Svazu. Předpokladem přijetí je osobní doporučení alespoň dvou stávajících členů Svazu.
  3. Členem Svazu se stává uchazeč okamžikem schválení členskou schůzí a zaplacením členského příspěvku na následující rok.
  4. Členské příspěvky jednotlivých členů jsou splatné na počátku kalendářního roku na následující rok (obvykle v průběhu členské schůze). O výši členských příspěvků pro příští rok rozhoduje členská schůze. Pro rok 2020 činí členský příspěvek 200,- Kč.
  5. Nezaplacení členských příspěvků nejpozději do jednoho měsíce po stanoveném termínu (po termínu členské schůze) je důvodem pro ukončení členství ve Svazu. V průběhu tohoto období je povinností hospodáře upozornit člena na nutnost zaplacení členského příspěvku.
  6. Členství ve Svazu může být ze strany člena ukončeno jeho vystoupením ze Svazu. Toto rozhodnutí musí být podáno předsednictvu Svazu písemnou nebo mailovou formou, aby vůle člena ukončit své členství byla prokazatelná. V tom případě končí jeho členství datem doručení tohoto rozhodnutí předsednictvu.
  7. O ukončení členství ze strany Svazu rozhoduje na návrh předsednictva členská schůze. Důvodem k vyloučení člena je např. nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu, závažné porušení stanov Svazu nebo závažné porušení etiky v oblasti chovu koní.
  8. Návrh na vyloučení člena ze Svazu může podat kterýkoliv další člen písemnou nebo mailovou formou na adresu předsednictva s uvedením důvodů pro vyloučení.
  9. Členská schůze může o vyloučení člena rozhodnout i hlasováním internetovou formou „per rollam“. V případě pochybností může odročit vyloučení člena až do patřičného vyšetření příčiny. V takovém případě je členství platné až do konečného rozhodnutí Členské schůze. Podobným způsobem budou řešeny i případné stížnosti členů proti rozhodnutí výboru nebo jiných orgánů svazu.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *