Rada plemenné knihy

Zápis z jednání RPK N, 03.12.2022, Zdeslav

Přítomni: T. Janda, J. Zasadil, Ing. J. Rajšlová, P. Rittich, doc. M. Maršálek

Hosté: Ing. A. Matušková, 

Program:

 1. Informace o posouzení N hřebců v 5 a 7 letech
 2. Naskladnění hříbat do odchovu ve Svatoslavi (Velká Bíteš)
 3. Informace o výsledcích reprodukce N v roce 2021 a 2022
 4. Zajištění registrace hříbat a zápisu klisen v roce 2023
 5. Různé

Ad 1. Informace o posouzení N hřebců v 5 a 7 letech

Byli přeměřeni a posouzeni následující hřebci:

Ročník 2017 = 2704 Gatsby z Ostřetína (Písek), 2698 Frodo (Ledyak – Ohnišťany), 2701 Noddy (Bednář – Líšnice), Nebyl posouzen hřebec 2807 Frolík (Oldřiška) který byl prodán do zahraničí.

Ročník 2015 = 2949 Nanuk (Freiman .Hostokryje), 2690 Nugi ze Sukorad (Žák – Vesce), 2450 Rapan (Jedlička – Divišov), 2443 Venouš (Musil – Krevlice).

Všichni hřebci byli ve velmi dobrém výživném a zdravotním stavu. Komise hodnotila pozitivně jejich charakter a temperament. Výsledky byly předány v elektronické podobě ÚEK ve Slatiňanech a detailní informace budou uvedeny v ročence Svazu.

RPK N připomíná majitelům a držitelům hřebců nutnost:

 1. Průběžně evidovat jednotlivá připouštění a ostatní události v evidenční knize hřebce (modrý sešit), která bude doprovázet hřebce po celý život.
 2. Včas odevzdat vyplněný připouštěcí rejstřík – nejlépe do konce září.
 3. Zároveň zaslat na ASCHK žádost o licenci hřebce na příští rok.

Ad 2. Naskladnění hříbat do odchovu ve Svatoslavi (Velká Bíteš)

Dne 2. 11. 2022 proběhlo komisionální naskladnění hřebečků do odchovny ve Svatoslavi. Členové komise (J. Zasadil, Ing. Matušková a doc. Maršálek) změřili a posoudili následující hřebečky:    43/50 Elán (2443 Venouš, 43/608 Etna) 7,6 bodu,

                  43/48 Raf ( 2443 Venouš, 43/350 Rada) 7,7 bodu

                  54/41 Dexter (1334 Direkt, 71/727 Nenci) 7,6 bodu

                  13/101 Safír (1706 Scheron, Neugot z Netolic 1/59/Odesa) 7,2 bodu

                  13/111 Scheron z Hvozdna (1706 Scheron, 13/625 Zuzi) 7,8 bodu

                  52/37 Neron (1441 Nero Bečvanský, 51/949 Lucka) 3,5 + 4 body

                  64/55 Kato (2810 Barney, 65/719 Kamelie) 4 + 3 body

Bodové hodnocení bylo v souladu s Řády plemenné knihy jednotlivých plemen (N, SN. ČMB).

Ad 3. Informace o výsledcích reprodukce N v roce 2021 a 2022

Lesy České republiky s.p. poskytly pro podporu reprodukce koní českého norika v letošním roce Svazu chovatelů a přátel norika dar ve výši 250 000 Kč. Tyto prostředky byly rozděleny mezi chovatele hříbat, která byla evidována Ústřední evidencí koní ke dni 15. 11. 2022  takových hříbat bylo 50. Svaz opakovaně upozorňoval chovatele, že je nutné, aby hříbata byla evidována do tohoto data, přesto zřejmě některá hříbata v tomto seznamu chybí a chovatel tudíž nedostal podporu 5 000 Kč. Příkladem může být hřebec 5441 Dexter. To ukazuje, že v některých případech pracovník registrující a označující hříbata nezaslal včas podklady do ÚEK ve Slatiňanech a chovatel tím zbytečně přišel o finanční podporu.

Z letošních 50 hříbat je nejčastějším otcem hříbat 2443 Venouš (9 ks), 4 hříbata se narodila po hřebcích 2203 Šimon, 1706 Scheron, 2585 Glen a 1334 Direkt.

Ke stejnému datu (15. 11. 2022) byly odevzdány připouštěcí rejstříky 18 hřebců z celkového počtu 37 zapsaných v seznamu hřebců na rok 2022. Znamená to, že u 19 hřebců k tomuto dni nemáme údaje o připouštění. Rada plemenné knihy doporučuje zvážit u těchto hřebců udělení licence na rok 2023, protože zřejmě nejsou v plemenitbě využíváni a pro jejich majitele je zaplacení licence na následující připouštěcí období zbytečným výdajem financí.

Z hřebců o kterých jsou podklady k dispozici byli nejčastěji využiti v plemenitbě 2450 Rapan (12 klisen) a 1706 Scheron (12 klisen), následuje 1837 Neugot z Borčic (11), 2205 Vielto Vulkan VXIII (9) a 1273 Zentus Schaunitz XVI (8). Počet klisen zapuštěných  v letošním roce je podle těchto údajů k 15. 11. 2022 celkem 100.

Pro přehlednost přikládáme tabulku aktualizovanou ke dni 28. 11. 2022 dle podkladů ASCHK včetně doplněných hřebců od 15. 11. (+)

Výsledky připouštění hřebců českého norika ke dni 28. 11. 2022

 Hřebecn KMajitel – držitel
12601 Zero vrbický Šupita – Novotný M.
22449 Nanuk Frieman
31273 Zentus Schaunitz XVI8Smolík (RN)
42704 Gatsby z Ostřetína Písek – (Inseminace)
51445 Streit Písek
61837 Neugot z Borčic11Koutný (SN)
72690 Nugi ze Sukorad4Tlumačov – Žák
82920 Vesnar Juráňová – Žák
92921 Zekon1Ranova – Presl
101155 Vespan3Písek – Garguláková
112204 Frigo Procházka
121152 White Tiger2Procházka  (+)
132203 Šimon4Písek – Janda
141705 Šumík3Písek – Jandová
152799 Streit z Hvozdna4Písek – Rittich
16729 Dir6Calta
172583 Wonderful2Diblíček
182585 Glen6Kodadová
192805 Frolík Oldřiška  (v listopadu prodán do zahraničí)
202919 Vaitar Oldřiška
212910 Biskup Tlumačov – Ledyak (SN)
222698 Frodo Ranova – Ledyak
232665 Nikon4Písek – Dolní Jelení  (+)
242804 Spartakus3Dolní Jelení  (+)
25964 Schifon Švédová – Boháč
262701 Noddy4Šupita – Bednář
272450 Rapan12Jedlička
281706 Scheron12Písek – Musil
292443 Venouš1Písek – Musil  (+)
302318 Wendelín Písek – Musil
312980 Nick Tlumačov – Vrba (SN)
321952 Galvas Šíma (SN)
332062 Basango Tlumačov – Blizňák (SN)
342584 Fantom3Ranova – Bambuch
352205 Vielto Vulkan XVIII9Bambuch (NR)
361334 Direkt7Písek – Juráňová
372061 Bertold Syslo (SN)
 164 Hubír z Ostřetína1(Matouš Dufek) – Inseminace
 CELKEM110 

Ad 4. Zajištění registrace hříbat a zápisu klisen v roce 2023

Na základě výzvy ASCHK k podání nabídek na registraci a označování koní se RPK N dohodla, že i v souvislosti s výše uvedenými zjištěními bude nejvhodnějším řešením, když Svaz zajistí registraci hříbat českého norika vlastními prostředky a vlastními pracovníky. V roce 2021 byli vyškoleni členové svazu pro tuto činnost a mají odpovídající kvalifikaci a oprávnění ve smyslu plemenářského i veterinárního zákona.

Abychom snížili náklady za cestovné, které hradí chovatel, bude registrace hříbat provedena ve dvou termínech (srpen a říjen), které budou chovatelům včas oznámeny a náhrada cestovného bude rozdělena mezi chovatele podle počtu km ujetých za příslušný den. Samozřejmě na základě požadavku chovatelů bude registrace hříbat provedena i mimo tyto termíny s tím, že chovatel hříběte platí celé cestovné. Podle vyhlášky 136/2004 Sb. je nutno zaregistrovat hříbě do 28 dnů od požadavku chovatele na registraci.

Zápis klisen po plemenné knihy včetně změření, lineárního popisu a posouzení bude zpracován členy komise při zkouškách výkonnosti. RPK N upozorňuje chovatele, že klisna, která neabsolvuje zkoušky výkonnosti, je podle schváleného Šlechtitelského programu pro plemeno český norik zařazena do pomocné plemenné knihy klisen (PPKK) a nemůže být matkou plemenného hřebce. Pokud chce chovatel mít klisnu zařazenou ve vyšším oddílu PK – v plemenné knize klisen (PKK) nebo hlavní plemenné knize klisen (HPKK) musí klisna úspěšně absolvovat zkoušky výkonnosti klisen. Na zařazení klisny do HPKK je požadavek nejméně 8,0 bodu za exteriér i výkonnost, přičemž žádný z dílčích ukazatelů nesmí být nižší než 7,0 bodu. Z 12 klisen, které v letošním roce složily zkoušku výkonnosti byly takové pouze 3 a to 14/191 Stela (8,65 a 8,44) – majitel MVDr. Miroslav Špírek, 25/429 Rose Beri (8,05 a 8,47) – majitel Václav Dufek a 13/194 Dorka (8,35 a 8,0) – majitel Pavel Hubený.

Ad 5. Různé

 1. Rada plemenné knihy N, po prostudování původu klisny 13/194 Dorka, rozhodla dne 11. listopadu 2022 v souladu s bodem 4 a bodem 10 Šlechtitelského programu plemene český norik o jejím přeřazení do plemenné knihy klisen (PKK). Zdůvodnění: Uvedená klisna má v celém rodokmenu uvedeny rakouské norické hřebce a její prababička, jejíž původ není doložen, je v norickém typu s tělesnými rozměry odpovídajícími současným požadavkům na českého norika.
 2. Zájemci o označování, registraci a hodnocení koní českého norika dodají do 10. 12. 2022 předsedovi Svazu (stačí v elektronické formě):
  • Vyplněnou přihlášku s podpisem
  • Kopii dokladu o vzdělání
  • Kopii dokladu o způsobilosti k výkonu odborných veterinárních činností
  • Doklad o trestní bezúhonnosti
 3. Nabídka prodeje vyřazených koní do Polska  – U chladnokrevných koní je současná cena 8 zlotých za 1 kg živé hmotnosti, což se při současném kurzu asi 40 Kč (1 zlotý = 5,2 Kč). U hříbat je příplatek 1 až 2 zloté.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *