Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 01.06.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 1. 6. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Podpora LČR
  3. Příprava ZŽ
  4. Návštěva chovu muráňského norika
  5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. M- Příprava šlechtitelského programu pro plemeno NORIK – 25. 5. proběhlo jednání na ASCHK v Písku. Výbor děkuje Ing. Majzlíkové, Ing Dvořákové, Ing. Škarydovi a Ing. Políčkovi za pomoc při zpracování tohoto materiálu a jeho úpravě do konečné verze. S ohledem na nařízení EU bude zřejmě nutné označit plemeno jako „český norik“ Detaily dohodne M po Valné hromadě ASCHK.
  2. M – Školení na označování koní VFU v Brně – předběžně posunuto na 2. 6. Přihlášeno je 11 účastníků.
  3. J – Prověřit stav přípravy kurzu vzdělávání kočích ve Vyšším Brodě – do 15. 6.
  4. M – Shromáždění podkladů pro kontrolu dědičnosti – připravit do 15. 7.

Ad 2. Podpora LČR

                                    Dozorčí rada LČR schválila podporu norických koní zaměřenou na živě narozená hříbata. V případě podepsání smlouvy bude celá získaná částka rozdělena mezi chovatele norických hříbat označených a evidovaných do 15. 11. 2021 v ÚEK Slatiňany.

M – připraví článek s podrobnější informací do časopisu Koně

Ad 3. Příprava ZŽ

                        Průběžně probíhají jednání s vedením výstaviště. Program výstavy noriků i finanční zajištění se upřesňuje. Předpokládáme, že v rámci výstavy proběhne v sobotu 28. 8. přehlídka norických koní doplněná ukázkou hodnocení podle navrhovaného šlechtitelského programu.

Zároveň předpokládáme, že 28. 8. odpoledne proběhne v rámci výstavy členská schůze Svazu otevřená pro všechny chovatele norických koní. Jejím cílem je seznámit chovatele noriků s vývojem a perspektivou chovu tohoto plemene koní.

Ad 4. Návštěva chovu muráňského norika

            Na základě zájmu členů svazu o návštěvu chovu norických koní na Muráni (SK) bude v letním období (v závislosti na zdravotní situaci) připravena pro zájemce dvoudenní exkurze. M dohodne 14. 6. náplň a předběžný termín.

Ad 5. Různé

  1. AM zpracovala výsledky měření mladých hřebců na odchovnách jako informaci pro chovatele.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *