Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 02.11.2020, Planá

SCHPN zápis z jednání výboru dne 02. 11. 2020 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Odložení členské schůze
 3. Přijímání členů per rollam.
 4. Informace o přípravě Šlechtitelského programu N
 5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:

 1. Pozvánky byly odeslány včetně telefonických upozornění členům bez mailu
 2. Razítko je hotovo
 3. Dotace na výstavnictví – trvá
 4. Autorizace fotografií – trvá
 5. Příprava plánu činnosti – trvá
 6. Potisk triček – trvá
 7. Jednání s výstavištěm – odloženo z důvodu Covidu – trvá
 8. Prověřit umístění hřebců – trvá
 9. Jednání o perspektivě hřebců N v ZH Písek – odloženo z důvodu nemoci ředitele
 10. Prověření možnosti odchovu hříbat u p. Kočíře – trvá

Ad 2. Odložení členské schůze

M bude informovat členy o odložení ČS z důvodu výjimečného stavu

Existuje možnost připravit materiály a udělat schůzi elektronicky – viz instrukce ČJF. Zatím na tuto možnost jen upozornit. Potřebné materiály připravit do konce listopadu. Předpokládaný termín ČS je v jarním období.

Ad 3. Přijímání nových členů per rollam

Výbor schválil vyřízení přihlášek nových členů formou internetového hlasování o přijetí. Od zájemců o členství ve Svazu bude požadována stručná písemná informace o jejich činnosti a možnostech přínosu pro Svaz (do 10 řádek textu) umožňující představení zájemce současným členům Svazu. Termín do konce listopadu.

Ad 4. Informace o přípravě ŠP N

Šlechtitelský program včetně Řádu plemenné knihy a Zkušebního řádu zahrnujícího i přílohy byl upraven podle připomínek současné RPK N a členů výboru Svazu chovatelů a přátel norika. Je k dispozici na stránkách Svazu a členové Svazu byli požádáni o jeho připomínkování do 8. 11. Zatím nejsou připomínky.

S Ing. Políčkem bylo jednáno o dalším postupu jeho schválení. ASCHK preferuje společnou úpravu všech ŠP chladnokrevných plemen tak, aby na sebe navazovaly. Návrh ŠP byl poskytnut RPK ČMB, která vyjádřila požadavek na zveřejnění nového růstového standardu pro ČMB. Tento požadavek byl projednán s Ing. Políčkem, který je hlavním autorem aktualizovaných růstových standardů pro chladnokrevná plemena v ČR.

S ohledem na skutečnost, že neproběhla Valná hromada ASCHK a Svaz chovatelů a přátel norika dosud není oficiálním členem ASCHK nelze této organizaci předložit Šlechtitelský program k dalšímu projednávání na úrovni MZe. Při současném stavu je perspektiva schválení nejméně rok. Výbor Svazu bude hledat cesty ke zkrácení této doby, nejlépe tak, aby v příštím roce mohly chovatelské akce probíhat podle nového ŠP.

M – zjistí možnosti konzultací s Ing. Majzlíkovou.

Ad 5. Různé

1. Zkoušky výkonnosti absolvovalo v roce 2020 celkem 11 klisen, z toho 5 v Blovicích, 5 na Klokočově a 1 na Krevlickém Dvoře. Jejich průměrný kohoutková výška hůlková je 160,81 cm obvod holeně 23,13. Průměrné hodnocení za typ a zevnějšek bylo 8,03 a za výkonnost 8,45. Z těchto 11 klisen bylo 10 zapsáno do HPK a 1 do PK. I tento výsledek ukazuje na potřebu schválit nový ŠP pro plemeno N. Otcové klisen jsou 5 x Vespan, Neugot z Borčic, White Tiger, Gambit, Habas, Nugát a Vivian Vulkan XVIII.

2. Byla zpracována informace o chovu N v Rakousku – zveřejnit na stránkách Svazu – M

3.Výbor diskutoval vytištění svazového kalendáře na rok 2021. Jako nejvhodnější varianta se jeví kalendář ve formě plakátu. Výběr vhodné fotografie zajistí L + A

4. Byly projednány možnosti zajištění pastevního stádového odchovu norických klisniček. M zjistí případný zájem členů Svazu o tuto formu odchovu.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *