Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 04.03.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 4. 3. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Výsledek jednání ČS on line
  3. Příprava Šlechtitelského programu N
  4. Kontrola hřebců na připouštěcích stanicích
  5. Podpora chovu norika ze strany LČR.
  6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:

  1. Prověřit stav budování odchovny u LČR (M + J) – byla dohodnuta schůzka s ředitelem v Kostelci nad Černými lesy – zrušeno z důvodu opatření vlády.
  2. Příprava výstavy Země Živitelka – výstava je plánována na konec srpna (26. až 30.) byla dohodnuta schůzka s ředitelem výstaviště k projednání účasti norických koní – zrušeno z důvodu opatření vlády – nelze předpokládat účast zahraničních vystavovatelů. Jako kontrast a zároveň návaznost na historii je předběžně dohodnutá účast 4 koní plemene Shagya-arab s jezdci v historických kostýmech.

Ad 2. Výsledek jednání ČS on line

Členové Svazu korespondenčně schválili připravené materiály členské schůze. Plán činnosti na rok 2021 a snesení ČS jsou zveřejněné na stránkách Svazu.

Zřejmě na základě zápisu z jednání reagoval Josef Hradec, že má nadále zájem se stát členem Svazu a zaslal stručnou charakteristiku své činnosti. Svoji opožděnou reakci zdůvodnil tím, že pracuje v lese a nemá čas sledovat internet. Výbor předpokládá předložení jeho žádosti k projednání při příštím jednání členské schůze.

Ad 3.  Příprava Šlechtitelského programu N

Jednání o šlechtitelském programu plemene norik se posouvá na dobu po skončení opatření vlády. Předpokládá se účast Ing. Šilhánové a Ing. Škaryda (MZe), Ing. Majzlíkové (ČPI), Ing. Dvořákové (ÚEK). Ing. Políčka (ASCHK) a doc. Maršálka. K jednání bude pozván i MVDr. Dražan jako prezident ASCHK. Hlavním bodem jednání bude kromě posledních úprav Šlechtitelského programu N ujasnění formy Zootechnického osvědčení jako přílohy průkazu koně. Je předpoklad, že po schválení bude Šlechtitelský program norika využit jako vzor pro zpracování Šlechtitelských programů pro další plemena koní.

Ad 4. Kontrola hřebců na připouštěcích stanicích

Členové RPK N, Zasadil, Janda  a Maršálek posoudili a přeměřili tělesné rozměry 19 plemenných hřebců oprávněných zapouštět v plemenné knize norika včetně dvou (2204 Frigo a 1705 Šumík), kteří v letošním roce nemají licenci (vystavený připouštěcí rejstřík). Další 3 hřebce posoudili Ing. Novotný a Martin Novotný, jejich výsledky zatím nemáme k dispozici. Předpokládáme,  že budeme v posuzování hřebců pokračovat po skončení vládních omezení. U hřebců bylo zjišťováno 14 tělesných rozměrů a vypočten index tělesného rámce, který charakterizuje délku těla vzhledem ke kohoutkové výšce (šikmá délka těla x 100 / kohoutkovou výškou hůlkovou). Tento index jsme zjišťovali proto, že norický kůň by měl být delšího rámce a ve šlechtitelském programu je stanoven požadavek na tento index u starších hřebců v rozmezí 104 až 110. Zároveň byl pomocí desetibodové stupnice posuzován typ a pohlavní výraz, jednotlivé tělesné partie, pohyb a také temperament a charakter tak, jak to předpokládá návrh nového šlechtitelského programu. Základní tělesné rozměry, index tělesného rámce a výsledné bodové hodnocení jednotlivých hřebců je uvedeno v následující tabulce. Hřebec 1441 Nero bečvanský byl předveden, ale nebyl měřen ani posuzován s ohledem na jeho nervozní temperament a nevhodný charakter. Komise doporučuje tomuto hřebci v příštím roce neudělit oprávnění k plemenitbě v PK norika.

HřebecKVPKVHOHOholŠDTIndex TRBody
1152 White Tiger17616322028178109,28,05
2204 Frigo18617521927,5178101,78,25
2205 Vielto Vulkan17816721528,5180107,88,1
2203 Šimon17616220727,5166102,57,75
2450 Rapan18216421526178108,58,65
2701 Noddy17616321229170104,39,10
2704 Gatsby z Ostřetína18316821328,5176103,68,5
1705 Šumík17716522226,5172104,29,16
1445 Streit18216721526,5178106,69,05
2449 Nanuk17916922928177107,98,80
2065 Nikon17516021028169105,68,50
2583 Wonderful17916821329175104,28,55
1837 Neugot z Borčic17716221230170104,98,80
1952 Galvas17515821326173109,58,60
1334 Direkt18216522627175106,18,85
1273 Zentus Schaunitz17115919928183115,17,75
2443 Venouš17716222526,5169104,38,70
2690 Nugi ze Sukorad17716621525170102,48,70
1706 Scheron17316321527172105,59,15
Průměrné hodnoty177,9164,5215,527,5174,2105,98,58
Tabulka 1. Hodnocení dospělých norických hřebců

Ad 5. Podpora chovu norika ze strany LČR.

M připravil žádost na LČR o podporu chovu norických koní. Podpora je požadována formou daru ve výši 600 tis. Kč. V případě proplacení podpory se předpokládá rozdělení všech získaných prostředků chovatelům norických hříbat zaregistrovaných v ústřední evidenci do 15. 11. 2021. Požádali jsme paní Slabou z ředitelství LČR o předběžnou kontrolu správnosti předložené žádosti a byli jsme upozorněni na dosud platný zákaz poskytování darů (s ohledem na ekonomickou situaci LČR v důsledku kůrovcové kalamity). Žádost bude oficiálně odeslána po zrušení tohoto nařízení.

Ad 6. Různé

ASCHK rozdělí finance od LČR nevyčerpané na soutěže chladnokrevných koní na podporu narozených chladnokrevných hříbat ročníku 2020. Na jedno hříbě bude podpora zhruba 1000,- Kč.

V seznamu je 113 hříbat ČMB, 105 SN a 54 N.

V oblasti jižních a západních Čech bude svod chladnokrevných klisen, zkoušky výkonnosti a přehlídka chladnokrevných hříbat pod klisnou v těchto termínech:

16. 7. 2021 (pátek) Zdeslav u Klatov

30. 7. 2021 (pátek) Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *