Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 04.05.2021, Krevlický dvůr

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 4. 5. 2021 v Krevlickém Dvoře

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Stručná informace o aktivitách Ing. Novotného
 2. Změna termínu výstavy hospodářských zvířat v Brně
 3. Úprava stránek svazu
 4. Školení označování zvířat
 5. Vzdělávání členů svazu
 6. Různé

Ad 1 Stručná informace o aktivitách Ing. Novotného

Ing. Novotnému byla zaslána stručná odpověď na jeho dopis s tím, že výbor neakceptuje jeho požadavky na  stažení komentářů a omluvu. Vstřícně mu byla nabídnuta možnost, vyjádřit se k připomínkám na stránkách svazu, přestože není jeho členem.

Podle dostupných informací se Ing. Novotný snaží komplikovat různým způsobem činnost jednotlivých členů svazu. Výbor tyto aktivity chápe jako příspěvek k tomu, aby členové svazu měli v naprostém pořádku evidenci koní i finanční a smluvní náležitosti a rozhodl, že se působením Ing. Novotného nebude nadále zabývat.

Ad 2. Změna termínu výstavy hospodářských zvířat v Brně

Termín výstavy byl zatím přesunut na 5 až 8 září 2021.

Ad 3. Úprava stránek svazu

Výbor se dohodl na přeorganizování informací uvedených na stránkách svazu tak, aby byla vytvořena samostatná sekce stránek přístupná pouze členům svazu. Na této části budou přístupné zápisy z jednání, interní informace a kontakty na jednotlivé členy svazu. Členové svazu obdrží přihlašovací heslo k přístupu do této části.

Ve veřejné části přístupní i nečlenům svazu zůstanou základní materiály svazu (stanovy, jednací řád a pravidla členství) dále pak formulář přihlášky a chovatelské informace, které se týkají chovu norických koní jako plemene.

Ad 4. Školení označování zvířat

Předběžný termín školení je stanoven na 25. až 26. května 2021. Výbor nabídl konání praktické části na Krevlickém Dvoře, zatím bez odezvy.

Ad 5. Vzdělávání členů svazu

Podle plemenářského zákona 154/2000 Sb. A podle nařízení EU 2016/1012 se za dostatečný počet kvalifikovaného personálu pro Uznané chovatelské sdružení považuje alespoň 1 osoba odborně způsobilá podle § 30 odst.1 (má vysokoškolské vzdělání v akreditované magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo biologických věd).

Pro kontrolu užitkovosti (to je v našem případě posuzování koní a zkoušky výkonnosti) je požadováno alespoň středoškolské vzdělání stejného zaměření nebo prokazatelná praxe po dobu 5 let.

Pro další rozvoj činnosti svazu je nutné mít v řadách členů svazu dostatek kvalifikovaných osob (především v nižších věkových kategoriích) pro zajištění odborné činnosti, ať už s odborným vzděláním nebo s prokázanou praxí.

Výbor navrhuje zorganizovat pro zájemce z řad členů svazu školení zaměřené na zvýšení odbornosti v oblasti chovu koní s následující náplní:

 1. Organizace chovu koní v ČR
 2. Činnost hodnotitele v chovu koní
 3. Popis koně, identifikace, zbarvení
 4. Exteriér, utváření zevnějšku
 5. Hodnocení jednotlivých částí těla
 6. Lineární popis zevnějšku a jeho hodnocení
 7. Využití lineárního popisu pro kontrolu dědičnosti
 8. Mechanika pohybu
 9. Měření koní
 10. Šlechtění malých populací
 11. Praktický popis a hodnocení koní

Absolventi tohoto školení by mohli působit jako hodnotitelé norických koní na výstavách a přehlídkách a postupně získat zkušenosti pro působení v Radě plemenné knihy. Rozsah školení se předpokládá na jeden víkend včetně praktické části.

Ad 6. Různé

Zemský hřebčinec v Písku s.p.o. projevuje v posledních dvou letech značnou neochotu ke spolupráci  při šlechtění norických koní, zřejmě z toho důvodu, že norický kůň není v genetických živočišných zdrojích a tudíž není zařazen do hlavní činnosti hřebčince.

M, J, a P. Rittich se zúčastnili 29. 4. 2021 jednání s Ing. Macháčkem, ředitelem Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy, jehož cílem bylo dohodnutí spolupráce při budování odchovny hřebců N s podporou LČR. Jednání navazovalo na dřívější jednání v generálním ředitelem LČR Ing. Vojáčkem. Cílem je zvýšit odbyt norických hříbat jejich nakoupením po odstavu do odchovny a tím vytvořit podmínky pro rozvoj reprodukce koní tohoto plemene.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *