Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 04.11.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 04.11.2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Veřejná vystoupení koní
 3. Školení: Výcvik koní v zápřeži
 4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Požadavek na rozmístění hřebců N v roce 2022 byl ředitelem ZH Písek odsouhlasen.
 2. Šlechtitelský program byl oficiálně odeslán ASCHK na MZe. Lze předpokládat, že bude schválen jako upřesnění šlechtitelského programu norika. Nejde tedy o ŠP pro nové plemeno. Plemeno nadále ponese název český norik z důvodu odlišení plemene od norických plemen v okolních zemích.
 3. ASCHK upozornila pracovníky firmy Equiservis konzulent na nutnost včasného odeslání informace o zaevidování letošních norických hříbat do Ústřední evidence koní. S Ing. Dvořákovou (ředitelkou ÚEK) je dohodnuto neodkladné zpracování podkladů. Vyplacení příspěvku na narozené hříbě, poskytnutého ze strany LČR, proběhle v druhé polovině listopadu na základě stavu v ÚEK ke dni 15. 11. 2021.
 4. Seznam koní zapsaných do PK českého norika byl zaslán do ÚEK.
 5. Konečné znění Volebního a jednacího řádu Svazu bude zasláno členům k projednání po vyjádření MZe ke znění ŠP. Volební a jednací řád musí odpovídat požadavku na zamezení diskriminace chovatelů norických koní – nečlenů Svazu.

Ad 2. Veřejná vystoupení koní

            Členové Svazu se zúčastnili ukázky práce chladnokrevných koní při přibližování dřeva v rámci Mysliveckých slavností na loveckém zámečku Ohrada, a celostátní akce LČR zaměřené na podporu lesa na polesí v Kolném. Úspěšná byla i prezentace norických koní na Polním dnu na Krevlickém Dvoře. Výbor děkuje panu Vojtěchu Tomkovi a Ludmile Hruškové za propagaci Svazu.

Ad 3. Školení: Výcvik koní v zápřeži

            Školení na téma výcvik koní v zápřeži je plánováno na 27. a 28. 11. 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy.  Informace o školení byla znovu zveřejněna na stránkách Svazu i na stránkách ASCHK. Zatím je předběžně přihlášeno 10 účastníků, většinou nečlenů Svazu. Za oficiálně přihlášeného účastníka bude považován ten, kdo zaplatí požadované vložné na účet Svazu. Formulář přihlášky je na stránkách Svazu.

Ad 4. Různé

 1. M zpracoval pro ASCHK písemný materiál na téma: „Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství a řešení využití chladnokrevných koní“ Tento materiál by měl sloužit jako souhrnná informace o možnostech a perspektivách využití koní všech chladnokrevných plemen a bude přílohou materiálu pro Národní centrum pro genetické zdroje VÚŽV Uhříněves a pro MZe.
 2. J dohodne s LČR možnost propagačního využití koní při přepravě zvěře při lovu.
 3. Vyúčtování nákladů na ZŽ bylo předloženo na SZIF. Technický problém zatím neumožňuje dokončení podání. M jedná s technickou podporou SZIF v Praze o řešení.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *