Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 05.01.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 5. 1. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Informace o přípravě Šlechtitelského programu N
 3. Posouzení potřebnosti N hřebců v ZH Písek
 4. Hospodaření ČSH za rok 2020
 5. Zkoušky výkonnosti N klisen
 6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:

 1. Dotace na výstavnictví –vypsané tématické okruhy JČ kraje nelze využít pro podporu N
 2. Potisk triček – trvá
 3. Jednání s výstavištěm – odloženo z důvodu Covidu – trvá
 4. Prověřit umístění hřebců – trvá –bude splněno v lednu 2021
 5. Pastevní odchov klisniček – trvá. S ohledem na malou reakci členů Svazu na internetové informace řešit jiným způsobem v roce 2021
 6. Doplnit o dotaz na budování odchovny u LČR (M + J) – viz bod 3
 7. Příprava připařovacích plánů a dat pro kontrolu dědičnosti– trvá (M+J+Ja). M získá přístup do databáze ÚEK 7.1.2021.
 8. ZŽ zatím nemá program na letošní rok – není jasný termín uvolnění zdravotních opatření vlády.
 9. Jednání o perspektivě hřebců N v ZH Písek – proběhne 7. ledna – viz bod 3.

Ad 2. Informace o přípravě Šlechtitelského programu N

Na základě osnovy sestavení šlechtitelského programu zpracovanou Českou plemenářskou inspekcí byl Šlechtitelský program přepracován a znovu odeslán Ing. Políčkovi 21. 12. 2020 k dalšímu projednání MZe ČR.

Ad 3. Posouzení potřebnosti N hřebců v ZH Písek

M + J se zůčastní jednání s ředitelem ZH Písek na téma potřebnosti N hřebců a jejich další perspektivy. Cílem je zachovat v plemenitbě takové hřebce, kteří jsou přínosem chovu N. Seznam N hřebců v majetku ZH Písek a liniové zastoupení N hřebců je uvedeno v tabulkách 1 a 2.

Ad 4.  Hospodaření Svazu za rok 2000

Výbor schválil výsledky hospodaření Svazu za rok 2000. Stav finančních prostředků Svazu ke dni 31. 12. 2020 činí 7 411,- Kč.

Ad 5. Zkoušky výkonnosti N klisen

S ohledem na jiné požadavky nového Šlechtitelského programu N by mělo být samostatné hodnocení N klisen při zkouškách výkonnosti. Podmínky zkoušek (pravidla průběhu) zůstávají shodné pro všechna chadnokrevná plemena jako dosud. Větší důraz bude kladen na ustrojení koní a kočího s cílem zvýšit estetickou úroveň předvedení. Konečné termíny zkoušek budou zveřejněny po jednání Rad plemenné knihy všech chladnokrevných plemen.

Ad 6. Různé

Výbor znovu diskutoval přeřazování klisen z PK SN do N v případě nízkého podílu slezských genů a shodl se na názoru, že toto přeřazení by mělo být velmi výjimečné a pouze na základě komplexního posouzení klisny (plemenný typ, zevnějšek, původ, věk, reprodukce) nejlépe při veřejném svodu, například při příležitosti zkoušek výkonnosti klisen nebo při přehlídce hřebců. K posouzení dojde na základě písemného požadavku majitele klisny a po zaplacení poplatku dle sazebníku.

Častější přeřazení klisen SN do N je v rozporu s požadavkem MZe na genetické oddělení obou plemen.

Tab. 1. Seznam N hřebců v majetku ZH Písek v roce 2021

JménoLinieOtecMatkaVěkSynovéDcery
2704 Gatsby z Ostřetína2262 Gothenscherz1228 Gambit26/34 Barunka4  
1445 Streit1350 Streiter Vulkan2691 Streimur35/265 Charlotta14Streit z HvozdnaDobra
1705 ŠumíkAmor T.684 Šum18/288 Kristýna122203 ŠimonBára, Dita, Hajda, Háša, Vanda
2065 Nikon1542 Nero Diamant VI2677 Nýr35/435 Lotty9  
1227 Nugát1747 Neuwirt Diamant IX727 Nezbeda69/848 Zika162690 Nugi ze SukoradÚhyn 6/2020
1355 Vespan500 Vogl, Vulkan XI653 Vesir12/148 Ajda172443 VenoušBouře, Lessy Meggy, Vanesa, Zora
1706 Scheron500 Vogl, Vulkan XI964 Schifon43/623 Sonáta13 Helga, Olivie, Sára, Shery Schanel, Schantalin
964 Schifon500 Vogl, Vulkan XI656 Schram13/252 Zuzana201706 Scheron21 dcer
2203 ŠimonAmor T.175 Šumík26/341 Osika9  
2443 Venouš500 Vogl, Vulkan XI1155 Vespan26/771 Lucerna6  
2318 WendelínWesinger Diamant XII1152 White Tiger65/93 Lejdy7  
1334 DirektDirekt729 Dir43/623 Sonáta15 Darja, Šárka, Viki, Zafi, Zuzi
Streit z Hvozdna1350 Streiter Vulkan1445 Streit13/625 Zuzi3  

Tab. 2. Zastoupení N hřebců podle linií (2021)

Nero Diamant VI (*1941)3S-N01Nanuk, Nick, Nikon
Neuwirt Diamant IX (*1952)4S-N03Neugot z Borčic, Nippur Zuberský, Noddy, Nugát (+ 6/20), Nugi ze Sukorad
Zeus Schaunitz (*1981)2NLZ01Zentus Schaunitz XVI, Zero vrbický
Gothenscherz (*1940)3S-G01Galvas, Gastby z Ostřetína, Glenn
Streiter Vulkan (*1939)4S-S02Sagem, Sisal (+ 8/20), Streit, Streit z Hvozdna, Spartakus
Amor T (*1888)2N-A01Šimon, Šumík
Norbert (*1887)4N02Fantom, Frigo, Frodo, Frolík
Wesinger Diamant XII (*1991)3NLW01Wendelín, White Tiger, Wonderful
Vogel Vulkan XI (*1958)4N-V01Scheron, Schifon, Venouš, Vespan
Direkt (*1974)2N-D01Dir, Direkt
Bravo (*1914)3S-B01Basango, Bertold, Biskup
Randolf1N-R01Rapan

Jeden komentář

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *