Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 05.02.2022, Češnovice

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 05.02.2022 v Češnovicích

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Příprava členské schůze
 2. Různé

Ad 1. Příprava členské schůze

            Výbor projednal formu pozvánky na ČS Svazu konanou dne 19. 2. 2022. Pozvánka bude zveřejněna na stránkách Svazu a zájemcům o členství ve Svazu, kteří podali přihlášku, bude pozvánka zaslána na jejich mailovou adresu.

Členská schůze proběhne  19. 2. 2022 v Plané u Českých Budějovic od 10:30 hod. s následujícím programem:

 1. Zahájení a schválení programu schůze – M
 2. Informace o stavu členské základny – J
 3. Přijímání nových členů – J
 4. Zpráva o činnosti – M
 5. Zpráva o hospodaření svazu – L
 6. Volba členů Rady plemenné knihy – L
 7. Volba deledátů na VH ASCHK – L
 8. Plán činnosti na rok 2022 – L
 9. Diskuse – J
 10. Usnesení a závěr – M

Významné body jednání budou předem připraveny v písemné formě, aby je bylo možné po skončení schůze a případném doplnění co nejdříve zveřejnit.

Ad 2. Různé

1. Dne 2. 4. 2022 od 10 hod. pořádá pan Josef Hradec v Dolním Jelení přehlídku chladnokrevných hřebců plemen ČMB, N a SN.

2. Svaz spolupracuje s ČZU v Praze, Školním lesním podnikem v Kostelci nad Černými lesy na přípravě semináře organizovaného na téma „Šetrné těžební zásahy s využitím chladnokrevných koní“ dne 3. 3. 2022. Pozvánka je na stránkách Svazu.

3. Plánované školení na téma „Šlechtitelský program českého norika a jeho využití“ bylo odloženo. Budeme se snažit najít jiný vhodný termín.

4. Svaz chovatelů chladnokrevných koní (paní Jana Nováková) nabídl našemu Svazu spolupráci při financování výstavy tříletých koní v Pardubicích. Svaz chovatelů chladnokrevných koní není schopen tuto výstavu zálohovat pro všechna tři plemena. Výbor rozhodl předložit tento návrh členské schůzi Svazu.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *