Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 08.03.2022, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 08.03.2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Rada plemenné knihy
 3. Upřesnění plánu akcí
 4. Školení – Šlechtění českého norika
 5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Školení na téma „Šlechtění českého norika“ proběhne 9. 4. v ZH Písek
 2. Vesty s logem ASCHK jsou k dispozici za 800,- Kč. Výbor zajistí vzorek na vyzkoušení velikosti.
 3. J – Zjistí předpoklad ceny a zájem o exkurzi na Dobšinou.
 4. KD hřebců bude uveřejněna v připravované ročence. Zatím je i na stránkách svazu.
 5. Návrh „Knihy hřebců na stanici“ se připravuje
 6. Výstava N koní v Klatovech je dohodnutá s vedením SZTŠ na počátek října 2022.

Ad 2. Rada plemenné knihy českého norika

RPK byla schválena prezidiem ASCHK dne 28. 2. 2022ve složení:

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.,

Jiří Zasadil

Tomáš Janda

Ing. Jana Rajšlová

Pavel Rittich

Členové RPK se zúčastní jednotlivých zkoušek výkonnosti a výstav N koní a zajistí jejich posuzování v souladu s novým ŠP N. Veškeré záznamy z těchto posuzování budou před předáním na ASCHK zdokumentovány pro potřeby Svazu.

V druhé polovině března proběhne společné jednání RPK chladnokrevných plemen koní, kde budou upřesněny termíny ZV jednotlivých plemen a složení zkušebních komisí.

Ad 3. Upřesnění plánu akcí Svazu

03.03.2022      Školení „Šetrné těžební zásahy s využitím chladnokrevných koní“- Kostelec

09.04.2022      Školení „Šlechtění českého norika“, ZH Písek

23.04.2022      Školení „Práce v lese s chladnokrevnými koňmi“, Dubina

26.04.2022      Valná hromada ASCHK ČR – Tři věžičky u Jihlavy

07.05.2022      Výstava + Zápis + Zkoušky výkonnosti klisen, Krevlický Dvůr

18.06.2022      Výstava koní SZTŠ Třebíč

24.06.2022      Myslivecké slavnosti, Zámek Ohrada, Hluboká n. Vltavou

09.07.2022      Zápis + Zkoušky výkonnosti klisen, Dolní Jelení

16.07. 2022      Výstava N koní a soutěž ovladatelnosti v kládě – Dubina

23.07.2022      Výstava chladnokrevných koní, Dolní Jelení

29.07.2022      Přehlídka 3letých klisen s hříbaty, zápis, zkoušky výkonnosti, Písek  

13.08.2022      Soutěže chladnokrevných koní, Vestec u Soběslavi

20.08.2022      Soutěž „O Smrhovskou brázdu“, Smrhov

25.-30.08.2022           Země Živitelka, Č.Budějovice – Výstava N koní

20.09.2022      Zkoušky výkonnosti hřebců, Zemský hřebčinec Písek

21.09.2022      Zkoušky výkonnosti hřebců, Krevlický Dvůr

08.10.2022      Lesnický den na Zámku Ohrada, Hluboká n. Vlt.

08.–10.10.2022          Výstava koní SZTŠ Klatovy

27.11.2022      Myslivecká mše, Hluboká n. Vlt.

Ad 4. Školení „Šlechtění českého norika“

Školení proběhne v ZH Písek 9.4.2022 od 10:00 hod. Je vhodné, aby se ho zúčastnili všichni, kteří chtějí posuzovat N koně, včetně pracovníků zajišťujících označování hříbat a zápis klisen do PK.

Přihláška je na stránkách Svazu, vložné činí 1000 Kč, členové Svazu mají slevu 50 %.

Ad 5. Různé

M – Dohodl s ASCHK poskytnutí ŠP N pracovníkům zajišťujícím zápis klisen a označování hříbat.

L – Zajistí odeslání seznamu členů a příspěvku na ASCHK do 24. 3.2022

M – Odeslal na LČR žádost o dar na podporu čistokrevných hříbat českého norika.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *