Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 08.12.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 8. 12. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Zapouštění klisen – reakce chovatelů
  3. Podpora norických koní ze strany LČR
  4. Školení: Výcvik koní v zápřeži
  5. Příprava členské schůze
  6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. Vyúčtování nákladů na ZŽ bylo úspěšně podáno na SZIF

Ad 2. Zapouštění klisen – reakce chovatelů

            Po zveřejnění tabulky s výsledky připouštění jednotlivých hřebců v sezóně 2021 reagovali dva držitelé hřebců a rozporovali uvedené informace. Tyto informace byly vymazány z tabulky do ověření jejich správnosti, aby nedocházelo k poškození majitele nebo hřebce. Zároveň se omlouváme za případnou nepřesnost.

            Petr Procházka upozornil, že poplatek za vystavení rejstříku zaplatil za hřebce 2204 Frigo v březnu a připouštěcí rejstřík byl vystaven. Bylo to už ale po vytištění seznamu hřebců. Využití hřebce v plemenitbě je v pořádku a v souladu s legislativou. V budoucnosti by však za dodatečné vystavení připouštěcího rejstříku měl být vyžadován dvojnásobný poplatek, aby se jeho dodatečné vystavování nestalo běžnou praxí.

            David Šíma rozporoval informaci o výskytu alergie u potomstva hřebce 1952 Galvas. Po hřebci 1952 Galvas je podle údajů v PK narozeno 19 hříbat (12 hřebců, 7 klisen),  z toho pouze 1 (70/806 Roky) norického plemene, narozený v roce 2018. Vzhledem k tomu, že působení hřebce je pro chov norických koní zanedbatelné, není třeba tento problém řešit.

Ad 3. Podpora norických koní ze strany LČR

            Na základě rozhodnutí výboru Svazu byl příspěvek na norické hříbě narozené z čistokrevné plemenitby a zaevidované do 15. 11. navýšen na 2 500,-Kč. Příspěvky byly odeslány jednotlivým chovatelům 2. 12. 2021. Byla zpracována závěrečná zpráva o řešení projektu podpory norických koní a do konce roku 2021 bude předána příslušnému pracovníkovi LČR. Věříme, že se podaří spolupráci s LČR rozvíjet i v budoucnosti.

Ad 4. Školení: Výcvik koní v zápřeži

            Školení se úspěšně absolvovalo 22 účastníků, z toho 7 členů Svazu. Seminář byl uzavřen závěrečným testem znalostí a účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu. Výbor svazu velmi děkuje řediteli ŠLP Ing. Zdeňkovi Macháčkovi, Ph.D. za vytvoření výborného prostředí a materiální podporu i Pavlu Rittichovi a Luďkovi Musilovi za zajištěni praktické části semináře. Výbor schválil pro školitele příspěvek na dopravu (M 1000 Kč, Lu 1000 Kč, P 2000 Kč -doprava koní) Předběžně byl s panem ředitelem dohodnut termín na počátku března k uspořádání semináře zaměřeného na problematiku lesního hospodářství, kde bude možné zdůraznit význam a možnosti využití koní v lesním hospodářství. Cílovou skupinou účastníků by měli být pracovníci LČR a lesnických škol a další vlastníci lesů.

Ad 5. Příprava členské schůze

            Termín členské schůze Svazu byl stanoven na sobotu 19. 2. 2022 od 10:30 hodin. Místo bude upřesněno podle aktuální zdravotní situace. Na členské schůzi budou projednávány i otázky šlechtění plemene koní český norik. V souladu s jednacím řádem se mohou členské schůze zúčastnit i chovatelé norických koní, kteří nejsou členy Svazu chovatelů a přítel norika, z.s. Účast na členské schůzi je podmíněna zaplacením vložného na uhrazení nákladů vzniklých s uspořádáním schůze ve výši 5 000,-Kč, přičemž členové Svazu mají slevu ve stejné výši.

Ad 6. Různé

  1. P. Rittich předjednal spolupráci s VLS při přípravě akcí Svazu související s využitím koní v lese. Pokusíme se na tyto akce získat od VLS podporu. V této souvislosti se plánované školení zaměřené na práci s koněm v lesních porostech posouvá na 23. 4. 2022.
  2. L připraví přehled příjmů a výdajů za rok 2021.
  3. Výbor se dohodl na zakoupení stanu 3 x 6 m s logem Svazu pro využití na výstavách a přehlídkách koní. L zjistí cenovou nabídku.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *