Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 09.07.2020, Planá

SCHPN zápis z jednání výboru dne 9. 7. 2020 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Přijetí nových členů
 3. Výstava hříbat pod klisnou – podmínky, rozpis
 4. Evidence hříbat N do 15. 11.
 5. Článek o historii N do Koní (+ stránky svazu)
 6. Nabídka odchovu – Šupita + Musil
 7. Informace o schválení SCHPN za člena ASCHK

Ad 1. Kontrola úkolů:

 1. J – Spolupráce s muzeem Ohrada na Mysliveckých slavnostech (27. 6. odloženo), popř. údržbě prostor na zámku Hluboká – trvá
 2. M – Příprava ZŽ – prostor pro předvádění N připraven, bude v roce 2021
 3. Vyřešení 3 přihlášek – ZŽ nebude a tím padá předpokládaná členská schůze. Doporučuji vyřídit korespondenčně – viz bod 2.
 4. M + L Informace o stavu N – zpracováno Vyhodnocení šlechtitelského programu N a odesláno na ASCHK 22. 3. 2020
 5. Spolupráce s LČR a VLS

J  – Jména a adresy kočích pro VLS – trvá

M – Možnosti pastvy koní na Horné Plané – nelze, navýšili stavy skotu.

J  – Sušení sena v Lipníku nad Bečvou – trvá. Po diskusi s L. Musilem směřovat spíše na rok 2021. Pak dohodneme podle našich možností.

 • M – podmínky pro vznik odchovny na Krevlickém Dvoře – podmínky podle ŘPK předány L. Musilovi. Bylo jednáno z MZe o podmínkách kontroly kvality – závisí na chovatelské organizaci (UCHS). M projedná další postup s ASCHK a MZe. Pro letošní rok doporučit chovatelům dohodu s J. Šupitou o odchovu hříbat N za úplatu.

L – Možnosti odchovu hříbat v Kamenném Újezdu – trvá M – poslat podmínky L

L – Možnosti prodeje koní do zahraničí -trvá

L + M – příprava rozpisu na soutěže N dne 22. 8. 2020 -trvá

Ad 2. Přijetí nových členů:

Přihlášky za člena SCHPN podali:

Vladimír Holeček, Dehtín 36, 339 01 Klatovy

Jitka Chudá, N. Pocínovice 64, 345 06 Kdyně

Václav Fenko, Chytín 18, 335 64 Čížkov

M – Projednání přijetí za členy zajistí korespondenčně „per rolam“ společně s informací pro členy svazu do 20. července 2020.

Ad 3. Výstava hříbat pod klisnou:

Termín výstavy byl posunut na 21. 8. 2020. Organizaci by měl zajistit Jihočeský svaz chovatelů koní

M – dohodnout podmínky a rozpis s B. Políčkem

Ad 4. Evidence hříbat N:

M – poslat členům svazu požadavek, aby nahlásili do 15. 11. zaregistrování svého N hříběte s oznámením původu, data narození, výžehu a výsledku hodnocení hříběte při zápisu.

Ad 5. Článek o historii N do Koní

Článek je připraven ze dvou částí – vznik a vývoj plemene a chov v ČR. Bude odeslán Ing. Civišové a po zveřejnění v Koních bude i druhá část zveřejněna na stránkách svazu (první část už je tam).

Ad 6. Nabídka odchovu

M – pošle nabídku členům svazu. Po diskusi s L. Musilem bude doporučeno zajistit odchov za úplatu.

Ad 7. Informace o schválení SCHPN za člena ASCHK

Kolegiu ASCHK doporučilo na svém jednání přijetí SCHPN za člena ASCHK

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *