Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 10.06.2022, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne  10.06.2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. N koně na výstavě Země Živitelka
 3. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Článek byl odeslán do redakce časopisu.
 2. „Dne otevřených bran“ na ŠLP v Kostelci nad černými lesy se zúčastnili J. Zasadil, V. Tomek a M. Maršálek, předvedena byla klisna Princ Elmar-44 Růžena s hříbětem a komentář byl zaměřen na stav chovu českého norika a význam chovu chladnokrevných koní pro lesní hospodářství. Výbor děkuje F. Koutnému za poskytnutí auta k přepravě koní.

Ad 2. N koně na výstavě Země Živitelka 2022

Výstava koní plemene český norik v rámci celostátní výstavy ZŽ proběhne ve dnech 25 až 30. srpna 2022. Výstava proběhne na stejném prostoru jako v minulém roce a předpokládáme, že i počet koní bude shodný. Jako kontrast k norickým koním bude opět ukázka plemene Shagya arab, v počtu maximálně 4 koní. Ve čtvrtek 25.8. proběhne na předvadišti opět soutěž ve stříhání ovcí, takže naskladnění koní bude v odpoledních hodinách 25. 8. a odjezd domů odpoledne 30. 8.

Žádáme zájemce o vystavování koní plemene český norik, aby se přihlásili co nejdříve (nejpozději do 15. 7.) na e-mail marsalekck@seznam.cz s uvedením jména koní a stručnou informací o možnostech předvedení v zápřeži, popř. pod sedlem.

Svaz požádá SZIF o finanční příspěvek pro vystavovatele koní – zajistí M.

Zároveň připomínáme nutnost dodržení veterinárních podmínek pro účast koní na výstavě.

V sobotu 27. 8. předpokládáme v rámci výstavy veřejné hodnocení předváděných koní a v odpoledních hodinách uspořádání členské schůze Svazu chovatelů a přátel norika s přijímáním nových zájemců o členství ve Svazu.

Ad 3. Různé

 1. ASCHK schválila nový Sazebník poplatkůVnitřní směrnici o odměnách na akcích ASCHK. Obojí je k dispozici na stránkách ASCHK ve složce dokumenty.
 2. Ve stejné složce ASCHK je formulář „Žádost o oprávnění k plemenitbě pro rok 2022. Zřejmě bude stejný formulář i pro rok 2023 a majitelé hřebců by měli mít jasno o využití svého hřebce v roce 2023 a požádat o jeho zařazení nejpozději do 30. 8. 2022.
 3. Výbor schválil vyplacení odměny Ing. Matuškové za vedení www stránek Svazu ve výši 2 000,-Kč.
 4. L zajistí nákup stanu vhodného pro využití na výstavách a přehlídkách.
 5. Výbor schválil nákup flotů a cen na výstavu koní na ZŽ. Nákup zajistí L.
 6. M dohodne s ředitelem Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech účast norických koní na výstavě zvířat a soutěži v orbě. Termín výstavy je 8. 10. 2022.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *