Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 11.01.2022, ČB

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 11.01.2022 v Českých Budějovicích

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Příprava členské schůze
 3. Zpracování výsledků kvality potomstva N hřebců
 4. Školení: Šlechtitelský program českého norika a jeho využití
 5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Závěrečná zpráva o řešení podpory norických koní ze strany LČR byla předána 14.12.2021
 2. Výbor se seznámil s přehledem finančního hospodaření Svazu za rok 2021.
 3. Výbor rozhodl o zakoupení stanu využitelného jako přístřešku na výstavách a přehlídkách koní.
 4. J věnoval Svazu jako sponzorský dar svazové vizitky pro členy výboru a potisk hrnečků s logem Svazu.

Ad 2. Příprava členské schůze

            Členská schůze proběhne (v případě příznivé zdravotní situace) 19.02.2022 v Plané u Českých Budějovic od 10:30 hod. s následujícím programem:

 1. Informace o stavu členské základny – J
 2. Zpráva o činnosti – M
 3. Zpráva o hospodaření svazu – L
 4. Volba členů Rady plemenné knihy – L
 5. Přijímání nových členů – M
 6. Plán činnosti na rok 2022 – L
 7. Diskuse – J
 8. Usnesení a závěr – M

Ad 3. Zpracování výsledků kvality potomstva N hřebců

            M požádal Ústřední evidenci koní o poskytnutí podkladů pro zpracování výsledků působení jednotlivých hřebců využívaných v plemenitbě norických koní (kontroly dědičnosti). Ja + M zpracují tyto podklady do přehledné formy srozumitelné pro chovatele a výsledky budou zveřejněny na stránkách Svazu případně ve stručné formě i v časopisu Koně.

Členové  Svazu obdrží na členské schůzi lineární popis zevnějšku jednotlivých N hřebců.

Ad 4. Školení: Šlechtitelský program českého norika a jeho využití

            Šlechtitelský program českého norika byl odeslán na MZe 02.11.2021. Podle zákona má ministerstvo 90 dní na jeho schválení nebo neschválení. Protože předpokládáme (s ohledem na předešlé konzultace), že program bude schválen, případně dojde jen k malým úpravám, považujeme za potřebné podrobně seznámit chovatele norických koní a zvláště zájemce o šlechtitelskou činnost tohoto plemene s jeho obsahem, včetně způsobu hodnocení jednotlivých sledovaných kritérií.

            K tomuto účelu proběhne 12. a 13.02.2022 školení na Krevlickém Dvoře zahrnující také praktické posuzování jednotlivých znaků a vlastností, včetně nově zařazených do ŠP (temperament a charakter).

            Začátek školení 12.02. od 10:00 hod, předpokládané ukončení 13.02. ve 14:00. Vložné činí 2 000,-Kč, členové Svazu chovatelů a přátel norika 1 000,-Kč, ubytování a stravu si hradí každý sám.

            Zájemci se mohou hlásit na marsalekck@seznam.cz nebo 605 430 012 do 02.02. 2022.

            Přihlášky budou k dispozici na stránkách Svazu. Přihláška je platná po zaplacení vložného na účet Svazu.

Ad 5. Různé

1. Na základě jednání s MZe došlo k úpravě Volebního a jednacího řádu Svazu.

M rozešle aktuální znění Volebního a jednacího řádu členům Svazu k vyjádření souhlasu či nesouhlasu elektronickým hlasováním.

            2. Členské příspěvky SCHPN pro rok 2022 byly rozhodnutím členské schůze dne 28.08.2021 zvýšeny na 1 000,-Kč. Členské příspěvky je možné posílat na účet Svazu do 15.02.2022 s uvedením jména člena. Číslo účtu je uvedeno ve složce kontakty na stránkách Svazu.

(Fio banka, č.ú. 2401784175/2010)

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *