Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 11.02.2022, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 11.02.2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Příprava členské schůze
  3. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. Pozvánky na ČS přihlášeným uchazečům o členství byly rozeslány, pozvánka je na stránkách Svazu. Přihlášku ke členství do Svazu bude možné podat i přímo na jednání ČS.
  2. Výbor doporučuje všem členům uhradit členské příspěvky na účet Svazu do termínu členské schůze. ( Účet SCHPN je Fio banka, č.ú. 2401784175/2010).
  3. M požádal Ing. Majzlíkovou o prověření procesu schválení Šlechtitelského programu pro plemeno český norik na MZe ČR. Podle zákona má ministerstvo 90 dnů na vyjádření připomínek k zaslanému ŠP. ŠP byl odeslán datovou schránkou 2. 11. 2021, 90 dní tedy uplynulo a ŠP by měl být platný. Přesto podle informace Ing. Majzlíkové není dosud schvalovací proces ukončen. Do 18. 2. bychom měli mít oficiální vyjádření MZe ČR. Výbor se z tohoto důvodu rozhodl nevydávat připravovanou Ročenku Svazu chovatelů a přátel norika, aby v ročence nebyly uvedeny údaje v rozporu s platným ŠP.

Ad 2. Příprava členské schůze

  1. Ing. Rajšlová připravila vzor výsledků kontroly dědičnosti N hřebců. Výsledky budou členům poskytnuty na ČS.
  2. Výbor připravil jednotlivé podkladové materiály na ČS.
  3. Časový harmonogram ČS předpokládáme následující:

– Prezentace od 10:00

– Zahájení 10:30

– Oběd 12:00

– Diskuse 12:30

– Závěr 14:00

            V rámci diskuse předpokládáme upřesnění termínu školení na téma hodnocení N koní a předběžnou dohodu na účasti členů Svazu na výstavě ZŽ v Č. Budějovicích, kterou považujeme za stěžejní z hlediska propagace norických koní.

Ad 3. Různé

M + L budou jednat s vedením Výstaviště ČB o úpravě povrchu předvadiště

M dohodne případnou spolupráci se Svazem chovatelů Sh – araba na ZŽ

Výbor rozhodl uzavřít s Ing. Hanou Candrovou dohodu o fotografické dokumentaci svazových akcí.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *