Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 12.10.2020, Planá

SCHPN zápis z jednání výboru dne   12.  10. 2020 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Účast na výstavách
 3. Samolepky s logem Svazu
 4. Příprava Řádu plemenné knihy
 5. Zajištění odchovu hříbat
 6. Využití N hřebců ZH Písek
 7. Příprava členské schůze
 8. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:

 1. Spolupráce s muzeem Ohrada – dohodnout případnou spolupráci v roce 2021 – J – trvá
 2. Jména a adresy kočích pro VLS – J – trvá
 3. Možnosti prodeje koní do zahraničí – L – trvá
 4. Soutěže 22. 8. zrušeno
 5. Přijetí nových členů – korespondenčně byli přijati za členy Svazu ke dni 23.7. 2020 Vladimír Holeček, Jitka Chudá, Václav Fenko, Tomáš Janda.
 6. Upozornění členům na nutnost nahlášení registrace hříbat do 15. 11. bylo odesláno.
 7. Články o historii norických koní byly odeslány do časopisu KONĚ. Po zveřejnění budou ještě k dispozici na stránkách Svazu.
 8. Nabídka členům Svazu na odchov hříbat byla odeslána.

Ad 2. Účast na výstavách

Výstava hříbat v ZH Písek byla úspěšná, písemná informace o průběhu výstavy byla odeslána do časopisu Koně. Organizace výstavy byla dobrá, účast chladnokrevných hříbat pod matkou s ohledem na situaci rovněž. Rezervy jsou v přípravě hříbat i klisen na předvádění.

Výstava v Pardubicích byla rovněž zdokumentována a odeslána do časopisu. Nedostatkem byla malá účast norických klisen ve srovnání  s ČMB a SN i jejich horší kvalita a vyrovnanost. Z hlediska organizace byl nepříjemný nedostatek času na předvádění a hodnocení. Svaz doporučí ASCHK v příštím roce organizovat výstavu na jiném místě, kde organizátoři nebudou omezovat dobu na předvádění chladnokrevných koní.

Ad 3. Samolepky s Logem Svazu

A. Matušková zajistila vytištění samolepek v počtu 140 ks., za cenu 1 183 Kč. Výbor doporučuje rozdělit mezi členy Svazu po 4 kusech (na členské schůzi) a zbytek nechat pro účely propagace.

Ad 4 . Příprava Řádu plemenné knihy

M zpracoval návrh ŘPK N a poskytl ho k připomínkám členům RPK N a členům výboru Svazu.  Po doplnění připomínek se předpokládá projednání na členské schůzi Svazu a následně (po případné úpravě) předání na ASCHK k odeslání na MZe.

Ad 5. Zajištění odchovu hříbat

RPK N oficiálně pořádala ředitele ZH Písek o sdělení plánu nákupu norických hříbat do odchovny v Humňanech. V případě nedostatečného nákupu bude hledat výbor Svazu cestu k zajištění odchovu u p. Kočíře v Kališti. L – dohodne předběžné podmínky do konce týdne.

J – zjistí situaci v postupu budování odchovny norických koní v Kostelci nad Černými lesy.

Ad 6. Využití N hřebců v majetku ZH Písek

RPK N upozornila ASCHK i ředitele ZH Písek na opakující se skutečnost, že norický hřebec doporučený výběrovou komisí do 60denního testu nebyl z Písku do testu odeslán se zdůvodněním nedostatku financí. Dokonce nebyl umožněn ani jeho prodej soukromému chovateli, který byl ochoten test pro vybraného hřebce financovat.

Dále RPK N nabídla řediteli ZH Písek spolupráci na vytvoření strategie obnovy norických hřebců v ZH Písek.

V případě neochoty ZH ke spolupráci bude Svaz hledat vlastní cesty k zajištění potřebného počtu plemenných hřebců vhodných k zapouštění norických klisen a zároveň projedná přínos ZH Písek pro chov norických koní s pracovníky Ministerstva zemědělství.

Ad 7. Příprava členské schůze

Vhodný termín pro ČS je v sobotu14.11.2020,

místo – Planá u Českých Budějovic – restaurace u Hrušků,

začátek v 11 hod. V případě zdravotních omezení venku na dvoře.

Pozvánky mailem, popř SMS – M nejpozději 14. 10. 2020

Program:     

 1. Zahájení – M
 2. Zpráva o stavu členské základny – J
 3. Představení nových členů a uchazečů o členství a jejich přijetí – M –Přihlášku podali: Miroslav Lebduška, Zuzana Juráňová, Josef Hradec, Martin Novotný, Pavel Rittich a Radek Žák
 4. Zpráva o činnosti – M
 5. Informace o hospodaření – L
 6. Představení návrhu šlechtitelského programu norika – M
 7. Plán činnosti na rok 2021 – L
 8. Diskuse – J
 9. Usnesení a závěr – M

Ad. 8. Různé

M – Do pozvánky uvést, že účast nově přijímaných členů je nutná

M – zajistit razítko Svazu

L – prověření možností dotace na výstavnictví, případně podpory pro práci koní (Lesy a rybníky          ČB)

L – odeslat Ing. Políčkovi potvrzení k fotografii do Situační zprávy MZe

L – Do plánu zahrnout: Brno, ZŽ, Formanku, Krajskou přehlídku hř + 3 letých k (14. 8.),

L – Prověřit potisk triček pro předváděče na výstavu

M + L do konce roku jednání na ZŽ o možnostech rozsáhlejšího využití předváděcího prostoru.

M – V diskusi na schůzi prověřit možnosti umístění N hřebců u členů Svazu

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *