Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 12.03.2020, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru Svazu 12.03.2020, Planá

Přítomni: L, J, M

1. Kontrola úkolů – Úkoly splněny. Svaz byl zaregistrován (IČ: 08959391), www stránky fungují, na logo byla dohodnuta licence pro Svaz a zaplacena autorům. Je předběžně dohodnutá účast SK delegace na ZŽ, s Rakouskou stranou se jedná písemně, na výstavě ve Stadel-Paura nebyla příležitost to vyřídit. Jednání s Ing Severinem (ZŽ) proběhne příští týden. Pak je třeba informovat Ing. Šmelka. Předběžná dohoda je na účast 2 klisen, předvedení na ruce, příjezd v pátek a odjezd v neděli. Výstava klisen bude v sobotu 29. 8. 2020.

     Příprava hobby závodů probíhá, termín  je 22. 8. 2020 v Plané u Č. B.

     Účet Svazu byl založen u Fio banky, číslo účtu je 2401784175/2010 a dispoziční práva k němu mají LM.

J-  Zbývá dohodnout s ředitelem muzea na Ohradě případnou spolupráci na mysliveckých slavnostech (popřípadě údržbě parku na zámku Hluboká).

2. Stav organizace – počet členů je 17, dostali jsme další 2 přihlášky, jednání o přijetí bude zatím odloženo, předpokládáme členskou schůzi v průběhu ZŽ, nejlépe v sobotu odpoledne.

3. Informace o stavu norika v ČR – je dohodnuto s p. Políčkem, že dostaneme čísla z ÚEK na rok 2019. Po jejich získání zpracujeme přehled o vývoji stavu norika. M + L připraví písemný materiál využitelný jak pro propagaci Svazu, tak pro informaci členů VH ASCHK o vzniku Svazu. Podrobnější verze tohoto materiálu může sloužit jako Vyhodnocení šlechtitelského programu norika pro ASCHK. Tento materiál bude k dispozici i na akcích Svazu (hobby závody, ZŽ).

4. Příprava ZŽ – M dohodne termín s Ing Severinem, zúčastní se J a M. Dohodnout: místo, podmínky, podporu zahraničních a domácích účastníků, případný prostor pro konání členské schůze Svazu. Na www stránkách nabídnout účet chovatelům norika. Předběžně bylo jednáno s Ing Teperovou (Jeníkov) o účasti 2 klisen. Předběžně bylo jednáno se Svazem chovatelů Sh-araba  o předvedení dvou klisen pod sedlem ve čtverylce s N klisnami.

5. Spolupráce s VLS a LČR – J dohodne termín schůzky s Ing. Vojáčkem. P. Preslem byla doporučena Mgr. Tereza Skutilová, specialista marketingu jako vhodná osoba pro spolupráci v oblasti reklamní podpory. Účast M + J. Vhodná spolupráce by byla zvláště při ZŽ, protože jedním z hlavních požadavků je počet účastníků akce. Zároveň bude projednán postup budování odchovny hříbat v Kostelci nad Černými lesy.

     J zjistí jména a adresy kočích využitelných pro práci v lese u VLS. Seznam bude předán Ing. Královi a zároveň se pokusíme dojednat pastvu hříbat ve vojenském prostoru Horní Planá.

     J dohodne podmínky sklizně sena v Lipníku nad Bečvou. Případné osobní jednání M + J.

6. Příprava podmínek pro vznik odchovny hřebců na Krevlickém Dvoře. M shromáždí podmínky vzniku odchovny a dohodne na Mze pravidla pro schválení odchovny pro hřebce. L zjistí možnosti vytvoření odchovny N klisen v Kamenném Újezdu (Milan Ouředník). Možností je pastevní odchov klisen jako doplnění dobytčích jednotek společně se skotem nebo oficiální odchovna, která ale musí končit  výcvikem a zkouškami výkonnosti klisen. Pro odchovny by měla existovat možnost nákupu hříbat provozovatelem odchovny, nebo odchovu jako služby pro majitele hříběte. S odchovem souvisí i negativní selekce nevyhovujících hříbat – L zjistí možnosti  prodeje koní do zahraničí.

7. Byly proplaceny náklady na přihlášení Svazu do ASCHK a založení internetových portálů.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *