Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 14.07.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne  14. 7. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Smlouva o spolupráci s ASCHK
  3. Příprava ZŽ
  4. Šlechtitelský program N
  5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. M – Shromáždění podkladů pro kontrolu dědičnosti – Byly prověřeny možnosti zpracování dat z podkladů ÚEK, které má v současnosti svaz k dispozici. Opisování podkladů z databáze je neúnosně pracné. Na základě uzavřené smlouvy (viz bod 2) bude vyžádána příprava dat od ÚEK.
  2. Spolupráce na výstavě v Písku – ML pomohou s přípravou kolbiště dne 29. 7.

Ad 2. Smlouva o spolupráci s ASCHK

Na začátku července byla uzavřena SMLOUVA o kompetencích při činnosti související s vedením plemenné knihy norika mezi Svazem chovatelů a přátel norika (SCHPN) a ASCHK ČR. ASCHK jako Uznané chovatelské sdružení (podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb) tímto deleguje některé svoje pravomoci na SCHPN. To zahrnuje například zpracování šlechtitelského programu a řádu PK, jeho každoroční vyhodnocení a spolupráci na přehlídkách koní, zkouškách výkonnosti a dalších akcích. Ze smlouvy vyplývá i potřeba navrhnout složení nové Rady plemenné knihy N. Výbor svazu navrhuje za členy Rady plemenné knihy následující členy svazu: doc. Maršálek, J. Zasadil, Ing. Rajšlová, P. Rittich, J. Šupita. Cílem svazu je připravit v průběhu následujících dvou let kvalifikované náhradníky z mladších členů svazu pro vykonávání práce v RPK N.

Výbor svazu se shodl na názoru, že pro letošní rok (nejméně do potvrzení RPK ze strany ASCHK) bude ještě pokračovat v činnosti původní RPK N, která byla ve složení doc. Maršálek, J. Zasadil, T Janda, Ing. Novotný a M. Novotný. V tomto smyslu bylo jednáno i s J. Voráčkovou jako předsedkyní Svazu chovatelů chladnokrevných koní.

Výbor svazu předpokládá, že úzká spolupráce se svazem ČMB a svazem SN bude nadále pokračovat.

Ad 3. Příprava ZŽ

Byla podána žádost o finanční podporu na SZIF. Byl zpracován plakát jako upoutávka výstavy se základní informací o plemenu norik a brožura pro zájemce o chov tohoto plemene s uvedením stručné historie a současného stavu chovu.

Výbor svazu souhlasil s účastí Z. Juráňové jako významné chovatelky a prezentací jejích koní na výstavě místo J. Zasadila a L. Hruškové. Ti budou připraveni jako případní náhradníci a zúčastní ve v sobotu výstavy hříbat pod klisnou.

Předběžný program vystoupení (dopoledne i odpoledne) by měl zahrnovat následující body programu:

1. Předvedení na ruce            Hřebci 15 min
Klisny 25 min
Klisny s hříbaty 15 min
2. Předvedení Sh-arabů na ruce15 min
3. Ovladatelnost v kládě      10 min
4. Čtverylka kočáry v páru10 min
5. Spřežení klisny s hříbaty10 min
6. Zápřež v historickém postroji10 min
7. Tandem pod sedlem a ve voze10 min
8. Předvedení Sh-arabů pod sedlem – čtverylka10 min
9. Čtyřspřeží ?10 min
10. Čtverylka N pod sedlem10 min
11. Slalom s kládou ?10 min
12. Spřežení haflingů v zemědělské technice10 min

Celkem přibližně 2,5 hod

V sobotu 28. 8. 2021 v dopoledních hodinách předpokládáme omezení programu předvádění v zápřeži a pod sedlem a vytvoření většího prostoru pro posuzování norických koní v návaznosti na nový šlechtitelský program N jako informaci pro chovatele.

V odpoledních hodinách (po ukončení předvádění) předpokládáme v prostoru výstavy norických koní (na tribuně) krátkou členskou schůzi Svazu chovatelů a přátel norika s představením nové Rady plemenné knihy norika a stručnou informací o šlechtitelském programu plemene český norik.

Ad 4. Šlechtitelský program N

Šlechtitelský program byl poslán ASCHK k dalšímu vyřízení na MZe. Na základě požadavku MZe, který vychází z evropské legislativy, byl ve šlechtitelském programu upraven název plemene na český norik, aby nebylo nutné vést plemennou knihu jako dceřinou plemennou knihu pod Rakouskem, ale jako samostatnou „plemennou knihu původu“ vedenou v ČR.

Ad 5. Různé

  1. Zkoušek výkonnosti klisen ve Zdeslavi se jako člen komise zúčastní J. Zasadil místo Ing. Totuška.
  2. S ohledem na podepsání smlouvy mezi ASCHK a SCHPN rozhodl výbor svazu o opětovném zpřístupnění zápisů z jednání i pro nečleny svazu.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *