Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 15.05.2023, Planá

SCHPN – zápis ze 6. jednání výboru dne 15.05.2023 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Výstava Brno
 2. Zkoušky výkonnosti Krevlický Dvůr
 3. Hlášení o narození hříbat
 4. Výstavy koní
 5. Různé

Ad 1. Výstava Brno

            Výstava hospodářských zvířat v Brně proběhla od 22. do 26.04.2023. Z chladnokrevných plemen se účastnilo 15 koní, z toho 2 ČMB, 1 SN a 12 koní plemene český norik. Výbor děkuje všem aktivním účastníkům za prezentaci chladnokrevných koní a jejich předvádění na vysoké chovatelské úrovni.

            Divácky atraktivní bylo předvádění hříbat u nohy klisny, ukázka různých stylů zápřeže i předvedení koní v historických zemědělských strojích. Příjemným zpestřením programu i ukázkou využitelnosti a charakteru koní byla i velmi pěkná čtverylka pod sedlem.

Ad. 2. Zkoušky výkonnosti Krevlický Dvůr

            Zkoušky byly tradičně velmi dobře připraveny a měly bezproblémový průběh. Nedostatkem bylo odstoupení dvou klisen ČMB pro nepřipravenost, takže nakonec úspěšně absolvovaly pouze 2 klisny, z toho jedna ČMB a jedna N.

            Rada plemenné knihy upozorňuje chovatele i pořadatele zkoušek na nutnost dodržování Metodiky ASCHK (z 19.09.2011) pro pořádání ZV klisen, podle které se mají zájemci přihlásit nejpozději 3 týdny předem včetně zaplacení startovného a nejpozději týden před zkouškou má být organizátorem zveřejněn konečný seznam koní přihlášených na ZV. Minimální požadovaný počet koní pro konání zkoušky je 5. Písemnou smlouvu s pořadatelem zkoušek uzavírá ASCHK.

            Do seznamu zkoušek výkonnosti klisen byl doplněn termín 21.07.2023 na statku Štíhlov v okrese Klatovy. Členy komise budou Maršálek, Zasadil a Pernička.

Ad 3. Hlášení o narození hříbat

            Podle podkladů ÚEK bylo v loňském roce zapuštěno 105 klisen českého norika. Lze tedy očekávat narození asi 55 N hříbat.

            Chovatel má povinnost oznámit do 30 dnů narození hříběte a ve věku hříběte vhodném pro jeho registraci a označení (kolem 5 měsíců) musí být hříbě zaregistrováno do 28 dnů od vyzvání k jeho označení ze strany chovatele. Předpokládáme, že první kolo registrací proběhne počátkem července tak, abychom minimalizovali cestovné hrazené chovatelem.

            Ke dnešnímu dni máme informace o narození 20 N hříbat. Není nutné posílat poštou hlášení o narození hříběte, stačí ho ofotit a poslat mailem nebo jen poslat mailem informaci o datu narození hříběte, jeho pohlaví, původu ze strany otce a matky a jméno a adresu chovatele včetně telefonu nebo mailu.

Ad 4. Výstavy koní

            Výstavy koní kterých by se měli zúčastnit N koně proběhnou v letošním roce na následujících místech:

 • Dubina (K. Vary) – 08.07.
 • Písek – 28.07.
 • Č. Budějovice – 24. až 29.08.
 • Lysá n/L – 22. až 24.09.

Žádáme zájemce o účast na těchto výstavách, aby se hlásili u organizátorů výstav s uvedením seznamu koní, kteří se výstavy zúčastní.

            S ohledem na aktuální opatření vlády ČR  a snížení dotací v oblasti zemědělství o 10,2 miliardy Kč mohou v pořádání výstav nastat ještě změny z hlediska proplacení nákladů. O případných změnách budeme chovatele informovat.

            Na základě výsledků v minulých ročnících nepředpokládáme účast chovatelské kolekce N koní na výstavě v Pardubicích (9. až 10.09.) a očekáváme účast N koní pouze v soutěži v tahu, popřípadě v orbě. Pokud bude mít někdo zájem se účastnit chovatelské výstavy tříletých klisen nebo hříbat pod klisnou, žádáme o včasnou informaci, abychom mohli upozornit organizátora výstavy, kterým je Svaz chovatelů chladnokrevných koní. Kategorii koní plemene český norik má smysl otevřít při počtu nejméně 5 klisen nebo 5 hříbat.

Ad 5. Různé

 1. Dne 28.04. se konal svod a zápis klisen v Bezvěrově. Byly změřeny a zapsány 4 N klisny. RPK N považuje takový zápis za velmi vhodný, protože umožňuje vzájemné porovnání kvality jednotlivých koní a divákům se vyplatí se svodu účastnit a udělat si představu o posuzování koní při zápisu. Podobnou možností je i zápis klisen ráno před zkouškami výkonnosti. Klisna českého norika, která neabsolvuje zkoušky výkonnosti, může být podle šlechtitelského programu zapsána jen do pomocné plemenné knihy klisen.
 2. Dne 27.05. proběhne na Školním lesním podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy „Den otevřených bran“. M byl požádán o přednášku na téma Využití chladnokrevných koní při práci v lese.
 3. Vedení LČR posoudilo žádost Svazu o příspěvek na podporu chovu koní českého norika a schválilo pro letošní rok podporu ve výši 100 000 Kč. Smlouva mezi LČR a Svazem bude podepsána v následujících dnech.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *