Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 18.12.2020, Planá

SCHPN zápis z jednání výboru dne 18. 12. 2020 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Informace o přípravě Šlechtitelského programu N
 3. Spolupráce s LČR
 4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:

 1. Dotace na výstavnictví –ze SZIF nelze získat, L + M prověří možnosti od Jihočeského kraje do 10. 1. 2021
 2. Potisk triček – trvá
 3. Jednání s výstavištěm – odloženo z důvodu Covidu – trvá
 4. Prověřit umístění hřebců – trvá
 5. Jednání o perspektivě hřebců N v ZH Písek – odloženo z důvodu nemoci ředitele – trvá
 6. Prověření možnosti odchovu hříbat u p. Kočíře – není reálné
 7. Objednávka kalendáře zrušena pro nedostatek financí – pokusíme se zajistit plakát vlastními silami (L) – distribude kalendářů a samolepek proběhla.
 8. Pastevní odchov klisniček – trvá. S ohledem na malou reakci členů Svazu na internetové informace řešit jiným způsobem v roce 2021
 9. Doplnit o dotaz na budování odchovny u LČR (M + J) – viz bod 3
 10. Ing. Šmelko (chov Muráň) se omluvil z účasti na výstavě v Brně. S ohledem na nejasnou zdravotní situaci považujeme za vhodné zatím nezvat ani představitele rakouského norika.

Ad 2. Informace o přípravě Šlechtitelského programu N

Návrh Šchtitelského programu Norika byl odeslán včetně příloh Ing. Políčkovi, který ho jako tajemník ASCHK pošle na MZe ke schválení. M dohodl s Ing. Majzlíkovou (ČPI) a Ing. Šilhánovou (MZe), že ho posoudí co nejdříve, aby bylo možné doplnit případné nedostatky a začít podle tohoto programu pracovat už v roce 2021

Ad 3. Spolupráce s LČR

M + J navštívili generálního ředitele LČR, který slíbil prověřit postup budování chovatelského zařízení (odchovny) v Kostelci nad Černými lesy, které mělo vzniknout ve spolupráci LČR a ČZU Praha. Zárobveň LČR budují vzdělávací zařízení pro kočí v lesní těžbě ve Vyšším Brodě. Svaz nabídl spolupráci na těchto projektech.

Ad 4. Různé

1. M se pokusí ve spolupráci s  Ing.  Rajšlovou připravit návrh připařovacích plánů pro reprodukčmně aktivní klisny členů Svazu. Případný návrh je třeba chápat pouze jako doporučení. Chovatel se musí rozhodovat samostatně.

2. Ing. Rajšlová (Ja) se bude podílet i na jednoduché formě kontroly dělišnosti norických koní ve spolupráci s M a J. Vprvní fázi se bude jednat o jednoduché porovnání výsledků jednotlivých hřebců. Po schválení Šlechtitelského programu N předpokládáme rozšíření informací.

3. Svaz spolupracuje se studentkou ZF JU v Českých budějovicích na přípravě diplomové práce zaměřené na proveření rozmístění chladnokrevných hřebců z hlediska dojezdových vzdáleností pro klisny chovatelů. Předpokládáme, že výsledky budou využitelné pro rozvoj chovu N.

4. M prověří program Výstaviště ZŽ v roce 2021, zda by nebyla možnost se připojit s prezentací norických koní.

5. M + J znovu nabídnou řediteli ZH Písek jednání o využití N hřebců a jejich další perspektivě.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *