Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 19.01.2022, Planá

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Příprava členské schůze
  3. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. Nový Volební a jednací řád Svazu byl schválen většinou členů a je zveřejněn na www  stránkách Svazu
  2. Zápis z jednání Rady plemenné knihy norika v Písku je zveřejněn na stránkách Svazu.

Byly stanoveny termíny zkoušek výkonnosti klisen a hřebců pro letošní rok. Jako členové zkušebních komisí jsou uvedeni stávající členové RPK. Předpokládáme, že pokud MZe schválí Šlechtitelský program pro českého norika, dojde k úpravě Rady plemenné knihy a tím i ke změnám ve složení komisí.

Ad 2. Příprava členské schůze

            Předpokládáme, že do termínu členské schůze budou zpracovány výsledky kontroly dědičnosti norických hřebců. Podklady budou zpracovány pro takové hřebce, kteří mají hodnocených 5 a více potomků. Na členské schůzi dostanou tyto výsledky chovatelé v písemné formě.

Ad 3. Různé

1. Povinností chovatelské organizace je každoročně zpracovat Rozbor plnění šlechtitelského programu za minulý rok. Domníváme se, že by pro informovanost chovatelů bylo vhodné každoročně připravovat ročenku, podobně jako je tomu např. u ČT. V letošním roce se pokusíme vytvořit stručnou ročenku o rozsahu kolem 20 stran. V příštích letech by měla být obsažnější, aby v ní chovatelé našli všechny významné informace. Žádáme členy Svazu o pořízení fotografií ze všech akcí Svazu, aby byla ročenka dostatečně pestrá. U fotografií je třeba mít informaci kde a kdy (na jaké akci byla pořízená, kdo je autorem a případně o jaké koně se jedná). Na škodu není ani případný stručný komentář k obsahu fotografie.

2. Výbor projednal podklady pro daňové přiznání za rok 2021.

3. M – informoval výbor o jednání s vedením výstaviště v Č. Budějovicích. Byla dohodnuta úprava předvadiště a prostoru ustájení, včetně připojení vody a elektřiny. Výstaviště vyjádřilo spokojenost s kvalitou výstavy norických koní v roce 2021 a dohodli jsme se na pokračování spolupráce. Výbor žádá zájemce o předvedení koní na výstavě ZŽ (konec srpna) aby si včas zajistili veškeré veterinární náležitosti a projevili zájem o účast s uvedením možností předvedení koní nejen na ruce, ale i v zápřeži či pod sedlem. Snahou Svazu je předvést norické koně jako kvalitní, dobře ovladatelné, všestranně použitelné, pracovité a s dobrým charakterem a podpořit tak zájem o chov tohoto plemena koní u veřejnosti.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *