Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 20.11.2020, Planá

SCHPN zápis z jednání výboru dne 20. 11. 2020 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Informace o přípravě Šlechtitelského programu N
 3. Plán činnosti na rok 2021
 4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:

 1. Dotace na výstavnictví – trvá
 2. Potisk triček – trvá
 3. Jednání s výstavištěm – odloženo z důvodu Covidu – trvá
 4. Prověřit umístění hřebců – trvá
 5. Jednání o perspektivě hřebců N v ZH Písek – odloženo z důvodu nemoci ředitele
 6. Prověření možnosti odchovu hříbat u p. Kočíře – trvá
 7. Objednávka kalendáře zrušena pro nedostatek financí – pokusíme se zajistit plakát vlastními silami (L).
 8. Pastevní odchov klisniček – trvá, doplnit o dotaz na budování odchovny u LČR (M + J)

Ad 2. Informace o přípravě Šlechtitelského programu N

Do návrhu ŠP byly doplněny další drobnosti na základě připomínek  členů Svazu. Materiál poskytnut ke kontrole a připomínkám pánům Smolíkovi, Tomkovi a Ing. Šilhovi.

Ad 3. Plán činnosti na rok 2021

Významné příležitosti k prezentaci N plemene jsou:

1. AnimalTECH Brno – 11. – 14. 4. 2021

Budou tam všechny druhy hospodářských zvířat včetně koní. Program předpokládá následující skupiny koní:

            primitivní plemena

            poníci

            chladnokrevníci

            teplokrevníci

            kříženci

            ostatní

Bylo by vhodné nabídnout zajímavý program prezentující noriky. Je třeba si uvědomovat, že výstava je plánovaná na brzký termín (čas hřebení klisen). Hříbatům by měl být přibližně měsíc, což znamená účast hříbat pod matkou ohřebenou do poloviny března.

M – upozorní členy Svazu na možnost prezentace svých koní. Předpokládá se, že bude chovatelům hrazeno cestovné a zajištěna strava a nocleh v době výstavy. Přihláška by měla obsahovat: Jméno chovatele a základní informaci o jeho chovu, jména koní a informace o nich, způsob jejich prezentace včetně přibližné doby.

M – nabídne účast Ing. Šmelkovi – Muráň

2. Soutěže chladnokrevných koní Vesce u Soběslavi – srpen 2021.

Předpokládá se soutěž ve všech třech disciplínách (parkur, kláda a těžký tah) včetně soutěže v orbě.

3. Země Živitelka 26 – 31. 8. 2021

Předpokládáme výstavu norických koní z ČR, SR a Rakouska včetně programu s ukázkou pracovního uplatnění.

Ad 4. Různé

            1. Evidence N hříbat  narozených v letošním roce je prostřednictvím ASCHK obtížně zjistitelná. Podle zákona (§ 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.2016)

„Hříbata se označují tak, aby identifikační doklad (průkaz koně) byl vydán před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození.“ (pokud se tento termín zmešká, je vystaven „duplikát“).

Podle současně platného Řádu plemenné knihy N by hříbě mělo být označeno „pod matkou“ tedy do odstavu (max. do 8 měsíců stáří), protože jinak je nutné doložit genetický test. Pracovník zajišťující označení je povinen tak učinit do 28 dnů od doby, kdy prokazatelně dostal požadavek na označení. To znamená, že v současnosti by měla být všechna letos narozená hříbata označená.

M – Požádá členy Svazu o informaci o narozených hříbatech – jméno, datum narození, pohlaví, původ, chovatel.

            2. Výsledky zapouštění klisen v roce 2020 projedná M s Ing. Políčkem příští týden v Tlumačově.

            3. Na stránkách ASCHK pod složkou norický kůň jsou k dispozici zápisy z jednání Rady plemenné knihy norika. Doporučujeme členům Svazu si tyto informace přečíst. RPK N hledá možnost řešení při případném využití hřebců, o které nemá ZH Písek nadále zájem. RPK N nabídla řediteli ZH Písek spolupráci na řešení další perspektivy takových hřebců, zatím bezvýsledně. Jednou z možností by byl jejich prodej za zůstatkovou hodnotu chovatelům norických koní.

            4. Z ohledem na opakované nezařazení odchovaných a komisí doporučených norických hřebců z odchovny ZH Písek to 60 denního testu v ZH Tlumačov, doporučujeme členům Svazu pečlivě zvažovat prodej svých hřebečků do odchovny v Písku. Výbor Svazu bude nadále hledat možnosti zajištění odchovu norických hřebečků a případně i klisniček bez závislosti na ZH Písek.

            5. Výbor Svazu rozhodl o zpracování nástěnného kalendáře ve formě plakátu. Pro každého člena Svazu budou k dispozici dva kusy. S ohledem na cenu poštovného se pokusíme o distribuci kalendářů a samolepek formou osobního předání.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *