Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 21.04.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 21. 4. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Reakce členů na zápis z jednání
  2. Zajištění ZŽ
  3. Různé

Ad 1 Reakce členů na zápis z jednání

Na připomínky Ing. Novotného reagovali někteří členové svazu mailem, někteří telefonicky. Jednoznačně vyjadřovali podporu jednání výboru svazu.

Výbor děkuje členům za vyjádření názoru a podporu. Svaz chovatelů a přátel norika je svéprávnou samostatnou společenskou organizací a bude se řídit schválenými stanovami a jednacím řádem.

Ing. Novotný poslal jako reakci na komentáře členů kromě několika telefonátů předsedovi svazu dopis, v němž žádá, aby byl do 23. 4. pozván na jednání výboru svazu k vysvětlení, a dále vymazání komentářů a uveřejnění omluvy.

Výbor svazu se shodl na názoru, že bude Ing. Novotnému zaslána písemná odpověď a svaz jeho požadavkům nevyhoví.

V souvislosti s reakcí Ing. Novotného byla upravena přihláška za člena Svazu tak, aby zároveň  obsahovala i vyjádření k GDPR a informovaný souhlas se zněním stanov a jednacího řádu Svazu ( je k dispozici na webu Svazu).

Ad 2. Výstava Země Živitelka 2021 (26 – 31. 8.)

M + L jednali 9. 4. s Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. o podpoře výstavy a bude připravena dohoda o spolupráci.

Zatím nikdo z členů Svazu neposlal nabídku detailů k výstavě svých koní v Brně a Českých Budějovicích. S některými členy proběhlo předběžné jednání o aktivní účasti, které se bude upřesňovat.

Výbor se dohodl na zajištění jednotlivých bodů programu a na technickém zabezpečení výstavy norických koní na ZŽ.

Ad 3. Různé

  • Luděk Musil nabídl možnost praktického ověření odchovu hříbat na Javorné zapůjčením 5 ročních hříbat na letní období. J projedná tuto nabídku s paní Gargulákovou.
  • V průběhu letního období předpokládáme zorganizování školení členů zaměřené k popisu a posuzování koní norického plemene. Cílem by měla být příprava budoucích hodnotitelů a členů Rady plemenné knihy. M připraví program. Rozsah školení bude přibližně 2 dny. Místo bude upřesněno, zatím je nabídka v Dubině (Karlovy Vary) nebo na Krevlickém Dvoře (Velká Bíteš).

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *