Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 22.02.2022, Plané

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 22. 2. 2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zhodnocení členské schůze Svazu
 3. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Úprava povrchu předvadiště bude záviset na finančních možnostech Výstaviště Č.B.
 2. Svaz chovatelů Sh.araba je ochoten spolupracovat na výstavě koní v Č.B.
 3. Ing. Candrová se stala členkou Svazu

Ad 2. Zhodnocení členské schůze Svazu

 1. Členské schůze konané 19. 2. 2022 se zúčastnilo z celkového počtu 30 členů Svazu 15 členů. 6 členů bylo předem omluveno především z důvodu nemoci.
 2. Za členy Svazu bylo nově přijato následujících 11 členů: Ing. Jiří Uher, Ing. Arch. Kateřina Uhrová, Pavel Hubený, Petr Kápl, Josef Peňáz, Marcela Garguláková, Josef Hradec, Ing. Hana Candrová, Jan Hruška, Ing. Alena Marchalová, Lenka Petřeková. Počet členů Svazu se tím zvýšil na 41.
 3. Členové byli seznámeni se Zprávou o činnosti Svazu, která je k dispozici na www stránkách svazu. Nejvýznamnější informací je skutečnost, že 18. 2. 2022 byl Ministerstvem zemědělství ČR schválen šlechtitelský program pro plemeno český norik, který je pokračováním dosavadních postupů šlechtění norického koně. Pro chovatele norických koní to znamená, že všechny doklady zůstávají v platnosti, není nutné nic přepisovat, jen nově narozená hříbata z norických klisen po hřebcích evidovaných v aktuálně platném seznamu hřebců v plemenitbě norika budou zapsána jako český norik. Výžeh N zůstává v platnosti.
 4. Členové byli seznámeni s výsledky hospodaření svazu za rok 2021 a s návrhem plánu činnosti na rok 2022. Na jednotlivé akce bude průběžně upozorňováno na stránkách Svazu.
 5. Členská schůze schválila návrh Rady plemenné knihy českého norika ve složení:

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.,

Jiří Zasadil

Tomáš Janda

Ing. Jana Rajšlová

Pavel Rittich

 1. Členská schůze schválila delegáty na VH ASCHK v pořadí: Ludmila Hrušková, Ing. Jaroslav Kočíř, Vojtěch Tomek, Jiří Šupita.
 2. Členská schůze rozhodla, že se Svaz nebude podílet na výstavě chladnokrevných koní v Pardubicích při pravidelné výstavě Koně v akci. Za rozhodující propagační akci pro českého norika považujeme výstavu Země Živitelka v Č. Budějovicích.
 3. ČS schválila přípravu návštěvy hřebčína muráňského norika v chovu na Dobšiné (Slovensko) 19. až 20. 5. 2022 při příležitosti jarního třídění.

Ad 3. Různé

Z diskuse na ČS vyplynulo několik podnětů k řešení:

M – Zjistí možnosti uspořádání školení na téma Šlechtění českého norika v prostorách ZH Písek

M + L – Zjistí možnosti jednotné ústroje předvaděčů koní na výstavách a přehlídkách.

J – Zajistí organizaci exkurse na Dobšiné

Ja – Postupně doplní tabulky s výsledky kontroly dědičnosti N hřebců podle kvality potomstva. Výbor Svazu doporučuje všem chovatelům N absolvovat zkoušky výkonnosti s klisnami i valachy, protože mohou významně doplnit informace o kvalitě hřebce (jejich otce).

M – Připraví návrh na zavedení Knih hřebců, jako jednoduchého dokladu o vlastnostech, změnách zdravotního stavu a intenzitě využití jednotlivých N hřebců v průběhu jejich života.

M – Prověří zájem o předvedení N koní při příležitosti 150. výročí SZTŠ v Klatovech.

Výbor upozorňuje všechny chovatele N koní na nutnost odevzdávání všech evidenčních dokladů o chovu včas v požadovaných termínech a v řádné kvalitě (rejstříky hřebců, evidence hříbat, přihlášky na zkoušky výkonnosti a na výstavy apod.) Svaz se bude snažit postupně připravit vlastní systém evidence podkladů, aby tyto informace byly lépe využitelné ve šlechtění.

V souvislosti s vývojem ekonomiky ČR je třeba počítat s tím, že účast chovatelů na všech akcích bude na vlastní náklady.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *