Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 22.02.2023, Planá

SCHPN – zápis z 3. jednání výboru dne 22.02.2023 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Školení pro chovatele „Označování koní“
  2. Výstava hospodářských zvířat Brno
  3. Zkoušky výkonnosti koní
  4. Výstava Země Živitelka

Ad 1. Školení „Označování koní“

Školení na téma „Označování koní, popis a zbarvení, předvádění a měření koní“ proběhne dne 25. 3. v Dolním Jelení (okres Pardubice). Pozvánka s programem a přihláška je zveřejněna na stránkách Svazu.

Ad 2. Výstava hospodářských zvířat Brno

Výstava proběhne ve dnech 22. až 26. 4 2023. Pro chladnokrevná plemena koní je zajištěno 15 boxů. Předpokládá se vystoupení v dopoledních i odpoledních hodinách a předvádění koní na ruce, v zápřeži ve spřežení i ukázka práce s kládou eventuálně pod sedlem. Každý kůň by měl být schopen spolehlivého předvedení alespoň ve třech disciplínách.

Zájemci o předvedení svých koní se mohou hlásit u pana Luďka Musila (tel: 607 048 265) nejpozději do 12. 3. 2023. Komentář k předvedení chladnokrevných plemen zajistí doc. Maršálek.

Ad 3. Zkoušky výkonnosti koní

Dne 2. 3. 2023 budou upřesněny termíny zkoušek výkonnosti chladnokrevných koní pro rok 2023 a složení zkušebních komisí. Předběžné termíny pro klisny jsou následující: Krevlický Dvůr 6.5., Klokočov 8. 6., Bezvěrov 17. 6., Rosice u Brna 3. 7., Dvorka 8. 7., Dolní Jelení 15. 7., Písek 28. 7., Karlovy Vary 4. 8., Čakovičky 6. 9.

Pro hřebce předvýběr: Písek 19. 9., Krevlický Dvůr 20. 9. Tlumačov 21. 9.

Termín výběru N hřebců bude upřesněn, zatím předběžně Krevlický Dvůr 22. 9.

Podle současně platné metodiky se majitelé koní hlásí u pořadatele zkoušek nejméně 3 týdny předem a zaplatí mu účastnický poplatek za každého koně. Žádáme chovatele, aby věnovali pozornost požadavkům na přípravu koní a splnění požadavku na kování, uzdění a postroje koní a na ústroj kočího v souladu se Zkušebním řádem N.

Cestovné a služné pro členy komise hradí od letošního roku ASCHK.

Ad 4. Výstava Země Živitelka

Výstava koní českého norika na ZŽ 2023 (24. až 29. srpna) se předpokládá na podobné úrovni jako v minulých letech (zřejmě na předvadišti č.1). Požadavky na kvalitu a připravenost koní budou stejné jako pro výstavu v Brně. Zájemci s uvedením jména koně se mohou hlásit u doc. Maršálka (mail: Marsalekck@seznam.cz , tel: 605 430 012).

Ad 4. Různé

  1. Výbor schválil prolacení smutečního věnce pro pana Políčka staršího, dlouholetého pracovníka ZH Písek.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *