Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 23.09.2020, Krevlický dvůr

SCHPN zápis z jednání rozšířeného výboru dne 23. 9. 2020 v Krevlickém dvoře

Přítomni: M, J, A, Lu, Lc,  omluvená L.

1. Příprava členské schůze – do SCHPN se přihlásili další 4 zájemci o členství a ještě nejméně jeden má zájem. Nejvhodnější termín členské schůze by byl začátkem listopadu, pravděpodobně zase v Plané u Č. Budějovic. Nové členy je nutno přijmout v souladu se stanovami svazu. Další body programu budou standardní:  zpráva o činnosti (M), zpráva o hospodaření (L), plán činnosti na příští rok (J), příprava řádu plemenné knihy N (M) usnesení (A).

2.  Třídění na Krevlickém Dvoře – předpokládá se nákup hřebečků do odchovu, den před kontrolním dnem testu v Tlumačove, tedy 22. 10. hřebečky posoudí členové RPK N (M + J) a doporučí případné vytřídění neperspektivních jedinců. M doporučuje podle možností přizvat i Martina Novotného, který podal přihlášku do SCHPN a má dobrý přehled o norických koních.

3. Reklamní logo SvazuA zařídila přípravu loga svazu jako samolepky oválného tvaru o rozměrech asi 6 x 10 cm. Předpokládáme předání 2 až 3 samolepek každému členu svazu za členské schůzi.

4. Řád plemenné knihy – M zpracoval první verzi nového Řádu plemenné knihy norika. K připomínkám ho dostali členové Rady plemenné knihy N a dostanou ho členové rozšířeného výboru svazu k připomínkám. Do 20 října M připomínky zapracuje a případně doplní podle legislativních požadavků.

5. Předběžné návrhy na činnost v roce 2021 (podrobnosti budou projednány na členské schůzi)

  1. Výstava Brno – přelom dubna a května
  2. Země Živitelka – společná výstava s noriky z Rakouska a Slovenska
  3. Orba a závody v Plané
  4. Možná orba a závody pod hlavičkou SCHPN i ve Vesci u Soběslavi.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *