Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 23.11.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 23. 11. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Zkoušky výkonnosti chladnokrevných hřebců
  3. Školení: Výcvik koní v zápřeži
  4. Zapouštění klisen 2021
  5. Podpora narozených hříbat
  6. Plán práce na rok 2022
  7. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. Vyúčtování nákladů na ZŽ bylo úspěšně podáno na SZIF

Ad 2. Zkoušky výkonnosti chladnokrevných hřebců

            22. 11. 2021 byl závěrečnou zkouškou ukončen 60denní test chladnokrevných hřebců v ZH Tlumačov. Test dokončilo 10 chladnokrevných hřebců, z toho 3 hřebci plemene norik. Z hlediska počtu dosažených bodů se umístil na druhém místě 64/977 Vesnar, jehož chovatelkou i majitelkou je Zuzana Juráňová, na třetím místě 64/964 Vaitar, jehož chovatelkou je Zuzana Juráňová a majitelem firma Oldřiška s.r.o. a na šestém místě 14/190 Sam, jehož chovatelem je Jan Kočíř a majitelem firma Ranova s.r.o.

Ad 3. Školení: Výcvik koní v zápřeži

            Na školení v Kostelci nad Černými lesy se přihlásilo 25 účastníků, většinou nečlenů SCHPN. S ohledem na obecně nepříliš vysokou úroveň předvádění koní v zápřeži při zkouškách výkonnosti i s ohledem na zájem účastníků-nečlenů svazu, výbor předpokládá opakování tohoto školení v jarním období, ovšem už za „tržní“ cenu, nikoliv za současnou cenu „zaváděcí“. Termín bude stanoven podle zájmu účastníků.

Ad 4. Zapouštění klisen 2021

            ASCHK shromáždilo odevzdané připouštěcí rejstříky jednotlivých hřebců využívaných v plemenitbě norických koní v roce 2021. Výsledky připouštění hřebců jsou uvedeny v přiložené tabulce včetně majitele (držitele) hřebce. Pokud u hřebce není uveden počet zapuštěných klisen, nebyl připouštěcí rejstřík dosud odevzdán na ASCHK, přestože všichni držitelé hřebců jsou na tuto povinnost upozornění při jeho převzetí a připouštěcí období skončilo 31. 7.  Výbor považuje včasné odevzdání rejstříku za projev odpovědného přístupu majitelů hřebců ke šlechtění plemene.

            Zároveň upozorňujeme majitele hřebců na nutnost podat „Žádost o oprávnění k plemenitbě pro hřebce na rok 2022“, jejíž formulář je uveden ve složce „Dokumenty“ na stránkách ASCHK.

            Dodatečné vystavení připouštěcího rejstříku (viz hřebec 2404 Frigo) bude v příštím roce za dvojnásobek poplatku.

 Hřebecn KMajitel – držitel
12980 Nick2Tlumačov – Hruška    (SN)
22799 Streit z Hvozdna Písek – Libušín
32601 Zero vrbický Šupita – Novotný M.
41438 Nippur zuberský Pařík    (SN)
52449 Nanuk Frieman
61273 Zentus Schaunitz XVI4Smolík
72704 Gatsby z Ostřetína1Písek ZH
81445 Streit Písek ZH
91837 Neugot z Borčic9Koutný (SN)
102701 Noddy5Šupita – Žák
112205 Vielto Vulkan XVIII Procházka
121152 White Tiger Procházka
132203 Šimon9Písek – Janda R
141155 Vespan1Písek – Janda Z
15 729 Dir Calta
162065 Nikon Písek – Balcárek
172583 Wonderful5Diblíček
182585 Glenn7Ranova – Kodadová
192910 Biskup Tlumačov – Ledyak     (SN)
202698 Frodo Ranova – Ledyak
212318 Wendelín Písek – Hradec J
222450 Rapan10Jedlička
231441 Nero bečvanský Karásek – Musil     (SN) Vyřadit – charakter
242690 Nugi ze Sukorad Tlumačov – Musil   (připustil 7 klisen)
251706 Scheron5Písek – Musil
262443 Venouš14Písek – Musil
272062 Basango Tlumačov – Blizňák M (SN)
282584 Fantom Ranova – Blizňák M
301952 Galvas6Šímovi –   (SN)
311334 Direkt25Písek – Lomnice
322061 Bertold Syslo (Ostrava)   (SN)
331439 Sagem Tlumačov – Slovensko
342204 Frigo2Procházka  (není v seznamu 21)
 CELKEM105 

Ad 5. Podpora narozených hříbat

Lesy České republiky poskytly Svazu chovatelů a přátel norika v letošním roce dar ve výši 100 tisíc Kč na podporu čistokrevné plemenitby. Velmi si této podpory vážíme a věříme, že přispěje ke zvýšení počtu zapuštěných klisen a narozených hříbat, což je základní předpoklad rozvoje chovu a vůbec udržení chovu norických koní v ČR. Do stanoveného termínu 15. 11. 2021 bylo v ÚEK Slatiňany zaregistrováno 43 narozených hříbat, což představuje 2325,58 Kč na jedno hříbě (100 000: 43). Výbor svazu se dohodl na navýšení této částky z finančních prostředků svazu na 2 500 Kč.

Žádáme chovatele letošních čistokrevných hříbat o neodkladné zaslání aktuálního čísla svého účtu na mail Ursika@seznam.cz a v příštím týdnu budou peníze odeslány.

Ad 6. Plán práce na rok 2022

Návrh plánu práce je uveden v následující tabulce. Konečné projednání plánu činnosti předpokládáme na členské schůzi v příštím roce.

DatumMístoAkceZajistí
12.–13.02.Krevlický DvůrŠkolení – Šlechtění norických koní, předvádění, hodnoceníM + Lu
26.03.Dubina (K. Vary)Školení – Práce s koněm v lesních porostechP
03.–07.04.BrnoVýstava TechAgroLu
??Výcvik koní v zápřežiM
07.05.Krevlický DvůrZkoušky výkonnosti klisenLu
25.06. (02.07.)Hluboká – OhradaVábení jelenů a ukázka práce s koňmi v leseJ
16.07.Dubina (K. Vary)Výstava koní a soutěž ovladatelnosti s kládouP
29.07.PísekZkoušky výkonnosti klisen a svod klisen a hříbatL
13.08.VesceSoutěže chladnokrevných koníR
25.–30.08.Č. BudějoviceVýstava Země Živitelka – výstava norických koníM
21.09.Krevlický DvůrZkoušky výkonnosti hřebcůLu
08.10.Muzeum OhradaLesnický denJ
30.11.Hluboká n /Vlt.Hubert – myslivecká mšeJ

Ad 7. Různé

  1. Asociace soukromého zemědělství ČR, jejímž členem je i ASCHK ČR, nabídla pomoc

při organizaci a financování vzdělávání v oblasti chovu koní. Podmínkou je, že všichni účastníci budou mít IČO podnikatele v oblasti zemědělství a školitelé musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání. Výbor svazu se rozhodl zatím této nabídky nevyužít z důvodu nevhodnosti pro praktické podmínky využití pro členy svazu.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *