Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 24.01.2023, Planá

SCHPN – zápis z 2. jednání výboru dne 24.01.2023 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Jednání na LČR
  3. Kniha Chladnokrevní koně – chov výcvik, využití
  4. Různé

Ad 1. Kontrola ůkolů

  1. Byl odevzdán aktuální seznam členů Svazu na ASCHK a odvedeny členské příspěvky do této organizace.
  2. Bylo upřesněno rozmístění hřebců, seznam hřebců N bude po dokončení zveřejněn na stránkách Svazu.

Ad 2. Jednání na LČR

M + J jednali 17. 1. s Ing. Grodou o spolupráci s LČR. Byla předána žádost o dar na podporu narozených hříbat a propagaci chladnokrevných koní na středních lesnických školách v ČR. Znovu bude jednáno o možnostech vybudování odchovny N hřebců s podporou LČR.

Ad 3. Kniha Chladnokrevní koně – chov, výcvik, využití

Publikace vytvořená kolektivem autorů bude doplněna fotografiemi Ing. Gregora a připravuje se do tisku ve vydavatelství Ing. Gregora. Obsahuje základní informace pro chovatele a zájemce o chov chladnokrevných koní a předpokládáme její dokončení a prodej v jarním období.

Ad 4. Různé

  1. Výbor rozhodl o proplacení 3 000,-Kč Ing. Rajšlové a 2 000,-Kč Ing. Matuškové za zpracování ročenky na rok 2023. Ročenku považujeme za vhodný propagační i chovatelský materiál využitelný i pro propagaci Svazu při jednání se státními orgány (MZe, ČPI) nebo firmami (LČR). Forma ročenky bude využita i pro jednání s ÚEK ve Slatiňanech.
  2. Svaz požádá ASCHK o distribuci ročenky držitelům N hřebců.
  3. RPK N schválila registrátory hříbat z řad členů Svazu jako prvořadé pro registraci koní českého norika. Zároveň rozšířila nabídku jejich práce na všechna chladnokrevná plemena. Žádáme chovatele N koní, aby všechny informace týkající se evidence hříbat českého norika (narození hříběte, požadavek na označení), zasílali písemně, elektronicky (popřípadě telefonicky) na adresu Svazu (mail: Marsalekck@seznam.cz , tel: 605 430012). RPK N tyto informace předá „oprávněné osobě“ kterou je ASCHK a následně Ústřední evidenci koní ve Slatiňanech. Informace o narození hříběte má být zaslána do 21 dnů, hříbě má být označeno do 28 dnů od požadavku chovatele na označení.

Ostatní informace o změnách stavu koní (nákup, prodej nebo úhyn apod.) je nutno hlásit Ústřední evidenci koní do 30 dnů na příslušném formuláři. Zároveň považujeme za vhodné informovat Radu plemenné knihy N.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *