Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 24.05.2022, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne  24.05.2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zkoušky výkonnosti klisen
 3. Zkoušky výkonnosti hřebců
 4. Výstavy N koní
 5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Školení na téma „Šlechtění českého norika“ se zúčastnilo 13 účastníků. Kromě osvědčení obdrželi účastníci ročenku Svazu chovatelů a přátel norika za rok 2022. Výbor oceňuje kvalitu zajištění ze strany ZH Písek.
 2. Školení na téma „Práce s koněm v lese“ se zúčastnilo 10 účastníků. Výbor děkuje Pavlu Rittichovi za pečlivou organizaci a příjemné prostředí.
 3. Evidenční knihy hřebců byly rozeslány na jednotlivé stanice hřebců společně s ročenkou Svazu. Kniha nebyla zaslána pro hřebce 729 Dir s ohledem na jeho věk (27 let) a 1952 Galvas, který v minulosti zapustil pouze 1 klisnu N.
 4. Exkurze do chovu norika muráňského typu v Dobšiné ze účastnilo celkem 17 osob. Výbor považuje tuto akci za zdařilou především z hlediska porovnání kvality norických koní v ČR a SR. Dokladem kvality slovenských koní je skutečnost, že valaši tohoto plemene jsou vyprodáni 4 roky dopředu. Velmi pěkná byla i úroveň předvádění koní a organizace celé bonitace. Za zajištění celé akce patří poděkování Jiřímu Zasadilovi. Výbor Svazu doporučil zveřejnit katalog koní z této bonitace jako informaci pro chovatele českého norika na stránkách Svazu.
 5. ASCHK předpokládá financování a vyřízení podpory ze státních prostředků pouze na významné akce celostátního charakteru, kterých se účastní více plemen.

Ad 2. Zkoušky výkonnosti klisen

            První letošní zkoušky výkonnosti klisen proběhly na Krevlickém Dvoře. Všechny potřebné formuláře, metodika průběhu zkoušek i drezurní úloha a plánek parkuru jsou k dispozici na stránkách Svazu. Je tam k dispozici i formulář pro zkoušku ostatních plemen chladnokrevných koní. Všechny potřebné tiskopisy by měl mít připravené organizátor zkoušek výkonnosti. Majitelům N klisen, které budou dělat zkoušku bude předána ročenka Svazu jako zdroj chovatelských informací.

Ad 3. Zkoušky výkonnosti hřebců

            Při jednání Rad plemenné knihy chladnokrevných plemen koní ve Slatiňanech 31. 3. 2022 byla diskutována skutečnost, že hřebci českého norika se nezúčastní 60 denního testu v ZH Tlumačov. Tento test není zahrnut v novém šlechtitelském programu.

            Hřebci českého norika budou stejně jako všichni ostatní chladnokrevní hřebci absolvovat zkoušku výkonnosti na úrovni obtížnosti zkoušky výkonnosti klisen, která je plánovaná na jednotlivých místech 19. až 22.9. 2022. Při této zkoušce budou hřebci předvybráni a následně se předvybraní hřebci zúčastní dne 24. 9. 2022 společného posouzení na ruce a v zápřeži, kde RPK rozhodne o jejich případném zařazení do plemenitby. Oprávnění k připouštění pro jednotlivé hřebce bude jako dosud každoročně vydáváno ASCHK na základě žádosti majitele hřebce, schválení RPK N a zaplacení licenčního poplatku.

Ad 4. Výstavy N koní

            V souladu se „Smlouvou o spolupráci a kompetencích….“ uzavřenou mezi Svazem a ASCHK se noričtí koně zúčastní obvyklé výstavy tříletých chladnokrevných klisen v Pardubicích. Majitelé tříletých klisen, které dosáhnou při zápisu vysokého hodnocení, by se měli této přehlídky s klisnou účastnit. S ohledem na nejistotu proplacení příspěvku na dopravu bude vhodné preferovat klisny z bližšího okolí Pardubic. Žádáme zájemce o účast na této přehlídce, aby se hlásili na adresu  marsalekck@seznam.cz s uvedením jména klisny.

            Za rozhodující prezentaci koní českého norika považuje výbor opět účast koní na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. V letošním roce bude tato výstava ve dnech 25. až 30. 8. Protože předpokládáme zajištění samostatného programu v trvání 2,5 hod. dopoledne i odpoledne, budou koně předváděni nejen na ruce, ale i v práci v zápřeži, případně i pod sedlem. Žádáme zájemce o účast na této výstavě, aby se hlásili na adresu marsalekck@seznam.cz nejlépe do 15. července s uvedením jména koně a možnosti jeho pracovního předvedení.

Ad 5. Různé

 1. Pracovnice LČR nás informovala o předběžném schválení příspěvku na narozená N hříbata. M napíše informaci pro chovatele do časopisu Koně.
 2. J se zúčastní s koňmi 28. 5. dne otevřených dveří na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy.

Začátek akce je v 8:00.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *