Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 24.10.2022, Planá

SCHPN – z jednání výboru dne 24.10.2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Výstava Lysá nad Labem
  2. Výstava a soutěž v orbě Klatovy
  3. Příprava plánu činnosti na rok 2023
  4. Různé

Ad 1. Výstava Lysá nad Labem

            Výstava byla zaměřená na chov chladnokrevných koní a zahraniční host z Francie předváděl velmi pěknou ukázku plemene comtois, jak v odpoledním vystoupení, tak ve večerní show. Za připomenutí stojí přeskoky 2/2 v zápřeži nebo předvedení caprioly, která je vrcholným cvikem Španělské jezdecké školy ve Vídni, tímto plemenem chladnokrevných koní.

            Rozhodující část české chladnokrevné kolekce byla tvořena hřebci, klisnami a hříbaty českého norika, kteří prokázali výbornou ovladatelnost při předvádění na ruce i v zápřeži. Zvláště efektní byla zápřež pana Musila – čtyřspřeží hřebců a klisen s hříbaty a pana Hradce – triga norických hřebců. Kromě standardně výtečného vystoupení starokladrubských koní nebo velmi pěkné drezurní ukázky stojí za připomenutí svižné a originální vystoupení huculských koní. Představení některých plemen svojí kvalitou upozornila na nutnost systematicky pracovat na ovladatelnosti a přiježděnosti koní.

Ad 2. Výstava a soutěž v orbě Klatovy

            Obě akce proběhly 8. 10. 2022 při příležitosti 150 výročí založení Střední zemědělské technické školy v Klatovech (dnes Střední zemědělská a potravinářská). Výstavy se účastnilo 17 koní a 5 oráčů soutěžilo v kvalitě základního agrotechnického úkonu, kterým je úprava půdy oráním. Zájem veřejnosti o výstavu koní ale i orbu koňmi převyšoval zřetelně zájem o traktorovou orbu a vede nás k úvahám o opakování této akce v budoucnosti.

Ad 3. Příprava plánu činnosti na rok 2023

            Návrh plánu činnosti je uveden v následující tabulce. Prosíme členy svazu o kontrolu a zaslání připomínek k termínům jednotlivých akcí nebo jejich úpravu či doplnění. Předpokládáme, že upravený plán činnosti bude ke konci roku zveřejněn na stránkách ASCHK a že případné drobné úpravy dohodneme na členské schůzi svazu v lednu.

Návrh plánu činnosti SCHPN na rok 2023

14. 1. 2023Členská schůze svazu – Humpolec ?M
 25. 3. 2023 Školení – popis zevnějšku a hodnocení koní – Dolní Jelení JH+M
20. 4. 2023Valná hromada ASCHK – Tři věžičky JihlavaASCHK
22 – 26. 4. 2023Národní výstava hospodářských zvířat BrnoASCHK
28. 4. 2023Zápis BezvěrovP
6. 5. 2023Zápis a zkoušky výkonnosti klisen Svatoslav (Velká Bíteš)Lu
13. 5. 2023Třídění hříbat N Svatoslav (Velká Bíteš)Lu
24. 6. 2023Myslivecké slavnosti Ohrada (Hluboká)L
8. 7. 2023Výstava N koní + soutěž v ovladatelnosti v kládě – Dubina  – Lučiny (Karlovy Vary)P
28. 7. 2023Výstava 3letých klisen a hříbat, Zápis a zkoušky výkonnosti (Písek nebo Planá u ČB.)L
4. 8. 2023ZV klisen – Karlovy VaryP
12. 8. 2023Soutěže chladnokrevných koní Vesce
24 až 29.8. 2023Země Živitelka výstava všech kategorií koní a ukázka práceM
26. 8. 2023Výstava N koní všech kategorií s veřejným hodnocenímL
26. 8. 2023Členská schůze svazu, přijímání nových členů – Výstaviště Č. Budějovice od 15:00 hodM
14. až 17. 9. 2023Výstava a show Kůň 2023 – Lysá nad LabemASCHK
19. 9. 2023Zkoušky výkonnosti hřebců – PísekASCHK
20. 9. 2023Zkoušky výkonnosti hřebců – SvatoslavASCHK
21. 9. 2023Zkoušky výkonnosti hřebců – TlumačovASCHK
22. 9. 2023Výběr N hřebců do plemenitby SvatoslavM + Lu
7. 10. 2023Třídění hříbat SvatoslavLu
14. 10. 2023Den za obnovu lesa – polesí Hluboká nad VltavouJ + L
11. 11. 2023Hubertská mše – Hluboká nad VltavouJ + L

Ad 4. Různé

  1. dne 21. 10 proběhlo v Tlumačově společné jednání Rad plemenné knihy chladnokrevných plemen. Protože je v jednání návrh úpravy vyhlášky 136 o označování zvířat v němž je požadavek označovat plemena označovaná výžehy zároveň i čipováním, shodly se RPK na požadavku nadále označovat chladnokrevné koně pouze výžehy jako dosud. Čipem jsou označováni pouze koně chladnokrevného typu bez plemenné příslušnosti.
  2. ASCHK ukončuje spolupráci s osobami odpovědnými za označování hříbat a zápisy klisen. Bude vypsáno výběrové řízení a předpokládá se, že jednotlivé svazy si z přihlášených osob budou moci vybrat osoby, které budou pro daný svaz tyto činnosti zajišťovat. Členové svazu, kteří absolvovali v loňském roce příslušné školení v Brně, budou mít možnost se přihlásit.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *