Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 25.03.2023, Dolní Jelení

SCHPN – zápis ze 4. jednání výboru dne 25.03.2023 v Dolním Jelení

Přítomni: L, J, M, AM,

Program:

  1. Školení pro chovatele „Označování koní“
  2. Výstava hospodářských zvířat Brno
  3. Informace z Kolegia ASCHK
  4. Různé

Ad 1. Školení „Označování koní“

            Školení ze zúčastnilo 21 osob, účastníkům byly předány certifikáty o absolvování

Ad 2. Výstava hospodářských zvířat Brno

            Byly zaslány přihlášky účastníků výstavy seznam vystavovaných koní. Z chladnokrevných plemen  koní se zúčastní 2 ČMB, 2 SN a 14 N včetně 2 hříbat.

Ad 3. Informace z Kolegia zástupců svazů ASCHK

            Jednání proběhlo 15. 3. ve Stříteži u Jihlavy, 6. 3. bylo přípravné jednání prostřednictvím počítačové konference.

            1. Slevy za chovatelské úkony (registrace hříbat, zápis klisny…) budou pro členy svazů sdružených v ASCHK na základě seznamů zaslaných svazem. Termíny jsou do 30.3., 30.6. a 30.9. běžného roku. Pro náš svaz platí, že noví členové jsou přijímáni na členské schůzi, která je obvykle na počátku roku a koncem srpna. Po těchto termínech bude upřesněn počet členů svazu a zaslán na ASCHK. Pro zájemce o členství ve svazu je tedy výhodné, se stát členem svazu na schůzi konané na počátku roku, aby už v průběhu roku mohli využívat slev ASCHK. V současnosti registrujeme dvě přihlášky, které budou projednány na příští členské schůzi.

            2. Registrace hříbat a zápisy klisen do plemenné knihy mimo termíny zkoušek výkonnosti (zápisy u chovatele) by měly probíhat na základě registrace požadavku chovatele na internetovém formuláři vedeném na stránkách ASCHK. Registraci i zápisy koní českého norika budou zajišťovat vyškolení členové našeho svazu (Maršálek, Rajšlová, Marchalová, Matušková). Zápisy klisen také členové RPK N. Požadavek na registraci hříbat by měl probíhat ve dvou krocích:

            a) informace o narození hříběte – do 21 dnů oznámit ASCHK a Svazu (požadavek ze zákona) – prostřednictvím formuláře na stránkách ASCHK nebo e-mailem.

            b) požadavek na zaregistrování hříběte (ve věku kolem 5 měsíců, ale nejpozději začátkem října, aby byl průkaz vydán do 15.11. – z důvodu finanční podpory od LČR). Registrace proběhne do 28 dnů od zaslání požadavku (termín ze zákona). Náklady na registraci i zápis klisen platí ASCHK (část naúčtuje chovateli), náklady na cestu platí chovatel. Proto se budeme snažit spojit jednotlivé cesty abychom tyto náklady snížili. Při registraci musí být hříbě ovladatelné a při označení ho chovatel fixuje. Postup registrace bude zveřejněn na stránkách Svazu.

            3. V budoucnosti se předpokládá, že výstavy koní budou obecně bez podpory ze strany MZe (SZIF). Uznány budou zřejmě jen akce přímo související s Řádem plemenné knihy a Šlechtitelským programem. Proto bude užitečné výsledky hodnocení koní na výstavách zasílat na ASCHK a zveřejňovat jako ukazatel kvality jednotlivých koní. Podobné je to i při hodnocení výkonnosti.

            4. Je připravené zveřejňování informací na stránkách ASCHK včetně seznamu hřebců v plemenitbě na příslušný rok.

            5. Na stránkách ASCHK je kalendář akcí, kam lze vkládat i podrobnější informace (propozice). Případné požadavky na zveřejnění lze dohodnout s Ing. Matuškovou (+420 728 856 791, matuskova@svaznorika.org).

            6. ASCHK vyplatí podle návrhu kolegia jednotlivým svazům vyšší částku z financí na vedení PK (podle rozhodnutí Valné hromady a výsledku hospodaření 10 až 15 %).

Ad 4. Různé

  1. M + J upřesnili ve spolupráci s ÚEK Slatiňany evidenci koní za rok 2021 a 2022, aby byla v souladu s Řádem plemenné knihy. Informace o koních nově zapisovaných do PK N bude možné předávat Ústřední evidenci i elektronicky.
  2. Ing. Uher úspěšně dořešil nepřesnosti v požadavcích na dotaci od SZIF a lze očekávat proplacení loňských nákladů.
  3. RPK N upozorňuje, že hříbě narozené z jiného spojení než N klisny zapsané v příslušném oddílu plemenné knihy českého norika (PPKK, PKK nebo HPKK) a hřebce, který má na příslušný rok vystavený připouštěcí rejstřík a oprávnění k připouštění N klisen je považováno za křížence a označeno čipem s plemennou příslušností 99 (chladnokrevný typ).

Klisna která neabsolvuje zkoušky výkonnosti je zapsána do pomocné plemenné knihy klisen (PPKK) a její syn nemůže být plemenným hřebcem.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *