Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 25.05.2023, Planá

SCHPN – zápis ze 7. jednání výboru dne 25.05.2023 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Rozhodnutí výboru Svazu o proplácení cestovních náhrad a služeb souvisejících s registrací hříbat a zápisem klisen.

            Výbor Svazu rozhodl v návaznosti na znění:

1) Směrnice ASCHK o poskytování příspěvku na cestovní výdaje ze dne 23. 1. 2023,

2) Smlouvy o zajištění odborných činností souvisejících s vedením plemenných knih uzavřené mezi ASCHK a SCHPN ze dne 1. 2. 2023,

3) Smlouvy o zajištění odborných činností souvisejících s vedením plemenných knih uzavřené s jednotlivými označovateli koní ke dni 21. 3. 2023 a

4) Dohody o provedení práce uzavřené s jednotlivými označovateli,

že:

a) příspěvek na cestovní výdaje bude proplácen ve výši 8,- Kč za km majiteli vozidla

b) odměna za registraci hříbat podle požadovaných úkonů v souladu s řády plemenných knih jednotlivých plemen bude proplácena označovateli podle čísla registrační knihy přidělené označovateli

c) zápis koní do plemenných knih, popř. přeměření koní bude propláceno osobě  uvedené jako první člen komise na popisovém listu.

Z částky zaslané ze strany ASCHK na účet Svazu chovatelů a přátel norka za jednotlivé odborné úkony obdrží 70 % označovatel a 30 % zůstane ve prospěch SCHPN.

Tyto osoby (označovatelé) zároveň odpovídají za správnost a úplnost uvedených údajů a jejich neprodlené doručení v elektronické podobě (nejvýše do 5 pracovních dnů) ASCHK, UEK a chovateli.

Připouštěcí lístek v listinné podobě (zelený lístek z připouštěcího rejstříku) doručí registrátor (označovatel) na ASCHK nejpozději do 14 dnů po registraci hříběte.

Na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj č. 2687/2022 o registraci SCHPN k dani z příjmů jakožto plátce daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně bude odměna za registraci hříbat a zápis koní do plemenné knihy pro jednotlivé pracovníky snížena o tuto daň a daň bude v příslušné výši odvedena finančnímu úřadu pod variabilním symbolem 08959391

Den splatnosti odměny za registraci hříbat a zápis do PK je 15. den v měsíci následujícím po uhrazení faktury za odbornou činnost ze strany ASCHK.

Příspěvek na cestovní výdaje bude majitelům vozidla převeden na účet na základě evidence cest ke konci každého kalendářního měsíce.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *