Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 26.06.2021, České Budějovice

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 26. 6. 2021 v Č. Budějovicích

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Podpora LČR
 3. Valná hromada ASCHK
 4. Příprava ZŽ
 5. Návštěva chovu muráňského norika
 6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. M- Příprava šlechtitelského programu pro plemeno NORIK -ŠP byl upraven, na počátku  července bude předložen na MZe.
 2. M – Školení na označování koní VFU v Brně proběhlo 2. 6. 2021. Školení úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo 5 účastníků schopných pracovat pro svaz (doc. Maršálek, Ing. Rajšlová, Ing. Matušková. Ing. Marchalová, J. Šupita). ASCHK obnovila smlouvu s firmou Equiservis konzulent, která dosud označování norických koní zajišťovala.
 3. J – Prověřit stav přípravy kurzu vzdělávání kočích ve Vyšším Brodě –kurz není připravován. V závěru roku budou projednány možnosti jeho uspořádání v roce 2022.
 4. M – Shromáždění podkladů pro kontrolu dědičnosti – připravit do 15. 7. – trvá

Ad 2. Podpora LČR

Byla podepsána Darovací smlouva mezi svazem a LČR.

M – připraví článek s podrobnější informací do časopisu Koně – splněno

Ad 3. Valná hromada ASCHK

Valná hromada ASCHK proběhla 22. 6. 2021. Valná hromada jako nejvyšší orgán ASHK schválila přijetí Svazu chovatelů a přátel norika, z.s. za člena ASCHK. Bylo zvoleno nové prezidium ASCHK ve složení: prezident A. Fiala, víceprezidenti: L. Gotthardová, H. Stránská, M. Maršálek, P. Šarochová. Předsedou kontrolní komise byl zvolen J. Zasadil.

Svaz uzavře v nejbližší době s ASCHK oficiální SMLOUVU o kompetencích při činnosti související s vedením plemenné knihy norika. Jedním z bodů této smlouvy bude i návrh složení Rady plemenné knihy pro plemeno norik. Výbor svazu žádá členy svazu o zaslání návrhů na členy nové Rady plemenné knihy N do 15. 7. 2021.

Ad 4. Příprava ZŽ

Dne 28. 6. 2021 proběhne upřesnění programu výstavy na ZŽ a jednání s ředitelem Jihočeského chovatele o finančním zajištění výstavy. Po schválení programu včetně vystoupení Sh arabských koní jako kontrastu vůči norikům připraví M + L plakát s uvedením programu.

Lesy a rybníky města Č.B. podpoří výstavu N koní na základě faktury za reklamu. Žádáme členy svazu o shromažďování fotodokumentace výstavy i jiných akcí svazu.

M + J dohodnou podporu výstavy na SZIFu

Na výstavě je plánována účast následujících chovatelů s koňmi:

Pavel Rittich1 klisna
Vladimír Holeček1 klisna
Jiří Zasadil1 kl + 1 hříbě
Josef Smolík1 hřebec + postroje
Vojtěch Tomek2 kl + 2 hříbata
Jaroslav Kočíř2 klisny
Ludmila Hrušková1 kl + hříbě
Luděk Musil2 hřebci
Radek Žák1 hřebec
Shagya-arabové4 klisny
Zdeněk Musil2 klisny Hf

Program je plánován přibližně na 2,5 hod v dopoledních i odpoledních hodinách. V průběhu polední přestávky bude program pro děti – malování koní, házení podkovou, slalom

Ad 5. Návštěva chovu muráňského norika – termín nebyl zatím stanoven

Předběžný program: Odjezd z Č. Budějovice v 5:00 ráno (600 km, 7 hodin cesty). Příjezd do Muráně ve 12:30, 13:00 prohlídka hřebčína ukázka plemenných hřebců, 15:30 prohlídka koní na pastvinách, 18:30 ubytování, večeře a diskuse

Následující den 9:00 odjezd do Č. Budějovic – 16:30 příjezd do Č. Budějovic

Stravu a ubytování si platí účastníci, na dopravu se složí podle nákladů.

Ad 6. Různé

 1. L – dohodne účast chovatelů na přehlídce hříbat pod klisnou v Písku 30. 7. 2021
 2. J – připomene chovatelům tříletých klisen účast na zkouškách výkonnosti ve Zdeslavi dne 16. 7. a v Písku 30. 7. 2021
 3. M – dohodne s Ing. Políčkem spolupráci na zkouškách a výstavě v Písku

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *