Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 27.06.2022, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne  27.06.2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. N koně na výstavě Země Živitelka
 3. Podpora chovu českého norika  ze strany Lesů České republiky.
 4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Úkoly splněny. Výstava N koní v rámci oslav 150 výročí Střední zemědělské školy v Klatovech proběhne 8. 10. 2022.
 2. Ing. Uher zpracoval pro Svaz žádost na SZIF o podporu výstavy na ZŽ a výstavy v Klatovech.
 3. Výstava koní a soutěž v ovladatelnosti v kládě dne 16. 7. bude podpořena Svazem chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje. Svaz N podpoří floty a poháry pro účastníky. Jako rozhodčí se účastní M + J
 4. Stan pro výstavy a přehlídky bude zakoupen v  průběhu července.
 5. Jednotná trička s logem Svazu pro předvaděče koní byla objednána.
 6. Vydání Ročenky Svazu pro rok 2022 financovala ASCHK s podporou SZIF. Výbor Svazu tímto děkuje ASCHK za podporu.

Ad 2. Zkoušky výkonnosti N klisen

            Zkoušky výkonnosti s větší účastí klisen českého norika proběhly na Krevlickém Dvoře a další se v letošním roce uskuteční 9. 7. v Dolním Jelení, 29. 7. v Písku. Další zkoušky výkonnosti klisen proběhnou ještě 2.7. v Rosicích, 13. 8. v Janovicích (Dvorka), 17. 8. v Rychnovku, 27. 8. ve Veselí n. Moravou a 7. 9. v Čakovičkách.

            Nejlepší z N klisen z těchto zkoušek by měly být komisí doporučeny k účasti do Pardubic na celostátní výstavu chladnokrevných klisen která bude 10. 9. 2022.

            Výbor upozorňuje chovatele, že klisna českého norika která neabsolvuje výkonnostní zkoušky, může být podle nového šlechtitelského programu českého norika zapsána pouze do pomocné plemenné knihy klisen.

Ad 3. Podpora chovu českého norika  ze strany Lesů České republiky.

            Lesy české republiky, s.p. podpoří v letošním roce rozvoj chovu českého norika částkou 250 000,-Kč. Tyto peníze budou opět rozděleny beze zbytku mezi chovatele N koní, u kterých se narodí hříbě českého norika z čistokrevné plemenitby (z matky zapsané v PK N a po hřebci s platnou licencí pro letošní rok pro připouštění N klisen). Podmínkou vyplacení příspěvku bude jako v minulém roce skutečnost, že bude hříbě zaevidováno v ÚEK nejpozději do 15. 11. 2022 a bude mu vystaven průkaz koně.

Ad 3. Různé

 1. Proběhla kontrola dokladů souvisejících s financováním výstavy norických koní na ZŽ v roce 2021, včetně rozhodnutí MZe o schválení šlechtitelského programu českého norika. Pracovníci ČPI konstatovali, že všechny doklady jsou v pořádku.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *