Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 29.09.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 29. 9. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Účast na výstavách
 3. Školení – Výcvik koní v zápřeži
 4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Požadavek na rozmístění hřebců N v roce 2022 byl zaslán ZH v Písku 6. 9. 2021. Bude ještě osobně projednán s ředitelem ZH.
 2. Šlechtitelský program byl projednán na MZe 9. 9. 2021. Další připomínky MZe bude nutné vyřídit ve spolupráci s ASCHK.
 3. Seznam členů svazu je zveřejněn na www stránkách svazu.
 4. Byla korespondenčně schválena úprava volebního a jednacího řádu. Po jednání s ASCHK a MZe bude zřejmě nutné jeho další upřesnění z důvodu návaznosti na nově připravované stanovy a jednací řád  ASCHK

Ad 2. Účast na výstavách

Představení norických koní na výstavě ZŽ v Českých Budějovicích i na výstavě ANIMAL TECH v Brně bylo na velmi dobré úrovni. S ohledem na počasí byla výstava v Č. Budějovicích velmi náročná. Vedení výstaviště na obou místech hodnotilo vystoupení norických koní velmi pozitivně a předpokládá se podobná spolupráce i v dalších letech. Výbor svazu kladně hodnotil i vystoupení Sh-arabů jako kontrastu k norickým koním a vhodný doplněk celého vystoupení. Velmi dobrý ohlas měla zvláště čtverylka norických koní. Výbor svazu předpokládá, že v následujících letech by měly být tyto dvě výstavy nosné pro představení norických koní veřejnosti. Výbor děkuje všem aktivním účastníkům za prezentaci svazu.

Ad 3. Školení: Výcvik koní v zápřeži

Školení na téma výcvik koní v zápřeži je plánováno na 27. a 28. 11. 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy (Školní lesní podnik Lesnické fakulty ČZU Praha). Školení je plánováno na dva dny, vložné 300,- Kč, pro členy svazu sleva 150,-Kč. Cena ubytování přibližně 350 Kč. První den převážně teorie – doc. Maršálek, druhý den převážně praxe – Luděk Musil, koně zajistí Pavel Rittich. Maximální počet účastníků předpokládáme 25. Zájemci se mohou hlásit na marsalekck@seznam.cz nebo 605 430 012 a uhradit vložné na číslo účtu 2401784175/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno přihlášeného do 20. 11. 2021.

Ad 4. Různé

 1. Svaz je spolupořadatelem „Polního dne“ na Krevlickém Dvoře dne 21. 10. 2021, kde bude ukázka orby koňmi a historické zemědělské techniky
 2. Prezentace norických koní bude také 9. 10. na loveckém zámku Ohrada a 16. 10. na polesí v Kolném, kde bude ukázka práce koní v lese. Výbor svazu žádá členy o shromažďování dokumentace z podobných aktivit pro zpracování informací do „Vyhodnocení šlechtitelského programu N“ za rok 2021.
 3. Do 60 denního testu v ZH Tlumačov bylo naskladněno v letošním roce 10 hřebců, z toho 3 plemene N (64/964 Vaitar, 64/977 Vesnar, 14/190 Sam).
 4. Výbor upozorňuje všechny držitele hřebců N na nutnost neodkladného odevzdání připouštěcích rejstříků na ASCHK.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *