Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z korespondenčního jednání výboru Svazu, 24.07.2022

SCHPN – zápis z korespondenčního jednání výboru dne  24.07.2022

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Zkoušky výkonnosti v Písku
  3. Rozhodnutí RPK N
  4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. Výstava koní a zkoušky výkonnosti v Dolním Jelení byly velmi dobře připraveny. Výsledky budou zveřejněny v časopisu Koně. Výbor děkuje Josefu Hradcovi za pěknou přípravu a organizaci zkoušek, kterých se zúčastnilo 11 klisen.
  2. Výstava koní a soutěž v ovladatelnosti v kládě v Dubině u Karlových Varů proběhla úspěšně, zúčastnilo se 14 norických koní. Výsledky budou zveřejněny v časopisu Koně. Svaz děkuje Ing. Josefu Našincovi za působení v roli předsedy sboru rozhodčích v soutěži ovladatelnosti v kládě.
  3. Výbor rozhodl odložit nákup stanu pro výstavy a přehlídky z důvodu vysoké ceny.
  4. Jednotná trička s logem Svazu pro předvaděče koní byla zakoupena. Předpokládáme jejich využití v následujících přehlídkách koní.
  5. Ročenka Svazu pro rok 2022 byla rozeslána držitelům hřebců českého norika. Ročenku obdrží i majitelé klisen českého norika, které v letošním roce dělají zkoušku výkonnosti. Výbor rovněž schválil proplacení odměny Ing. Rajšlové (3 000,- Kč) a doc. Maršálkovi (2 000,- Kč) za zpracování ročenky.

Ad 2. Zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen v Písku

            Výstava chladnokrevných klisen a zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen a přehlídka chladnokrevných hříbat proběhnou 29.07. v Písku. Přihláška je k dispozici na stránkách ZH Písek. Před přehlídkou a výkonnostními zkouškami proběhne zápis tříletých klisen do PK a u norických hříbat posouzení zevnějšku lineárním popisem.

Ad 3. Rozhodnutí RPK N

Rozhodnutí Rady plemenné knihy českého norika ze dne 22.07.2022

V návaznosti na bod 5 písmeno b Řádu plemenné knihy českého norika rozhodla Rada plemenné knihy N, že klisny, které nesplňují požadavky na zařazení do plemenné knihy z důvodu nesplnění stejnosměrného původu do 4. generace předků, mohou být do plemenné nebo hlavní plemenné knihy klisen zařazeny v případě, že předek neodpovídající stejnosměrnému původu je narozen v roce 1995 nebo dříve.

Toto rozhodnutí vychází z historického vývoje plemene, kdy do plemenné knihy při rozdělení původního českého chladnokrevníka do tří samostatných plemenných knih byly zařazovány klisny podle převažujícího podílu předků jednotlivých plemen.

Vysvětlení: Podle současně platného řádu plemenné knihy českého norika je klisna, která nemá stejnosměrný 4 generační původ zařazená jen do pomocné plemenné knihy. Do pomocné plemenné knihy jsou zařazeny i klisny, které nedělaly výkonnostní zkoušky, nebo nedosáhly výsledku hodnocení za exteriér i výkonnost nejméně 6 bodů. Klisna zapsaná do PPK nemůže být matkou plemenného hřebce a zároveň podle dotačních pravidel nemá nárok na dotaci za splnění zkoušek výkonnosti. V situacích, kdy má klisna kvalitní exteriér i splní velmi dobře požadavky výkonnostních zkoušek, ale má v mateřské části rodokmenu například belgického hřebce (nejedná se o stejnosměrnou plemenitbu) ve čtvrté generaci, by byla automaticky zařazena do pomocné plemenné knihy. To ale není nedostatek klisny, ale důsledek rozdělení původních chladnokrevných koní na tři samostatná plemena. Podobná situace by mohla nastat například při použití inseminační dávky hřebce, který byl v minulosti zařazen do norického plemene, ale mezi svými předky má i belgika, protože do roku 1995 docházelo běžně ke křížení belgických a norických koní. Snahou RPK N je tedy kvalitní klisny, které nesplňují požadavek 4 generačního stejnosměrného původu z důvodu nejednotnosti šlechtění do roku 1995, nevyřazovat z dalšího šlechtění českého norika.

Ad 3. Různé

  1. Výstava Země Živitelka je plánována od 25. do 30. srpna letošního roku. Chovatelé, kteří by chtěli v rámci programu českého norika předvést svoji klisnu s hříbětem při hodnocení zevnějšku i při ukázce pracovního využití norických koní se ještě mohou hlásit na adresu předsedy svazu.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *