Členské schůze,  Dokumenty Svazu

Zpráva o činnosti Svazu chovatelů a přátel norika, z.s. za rok 2021

Planá 19. 2. 2022

Vážení členové Svazu chovatelů a přátel norika,

když jsme v roce 2020 zakládali Svaz, upozorňoval jsem že chovem norických  koní nikdo nezbohatne. Začnu tedy netradičně poděkováním všem členům, kteří svými dary a příspěvky pomohli k rozvoji Svazu. Chci připomenout pana Holečka, Ritticha, Juráňovou, Zasadila který nechal vytisknout logo Svazu na banery a na hrnečky, které si odnesete domů, Musila, který přispěl ke kvalitě dnešního oběda masem i Lidku Hruškovou, která zajistila že oběd vznikl a že se máme kde sejít.

Informace o činnosti Svazu za minulý rok může být stručná, protože se snažíme všechny informace o činnosti svazu průběžně zveřejňovat na svazových www stránkách. Zmíním se proto jenom o nejvýznamnějších výsledcích činnosti a zaměřím se spíše na budoucnost a perspektivu Svazu. Samozřejmě i zásadní materiály z dnešního jednání (zpráva o činnosti, plán práce, usnesení) budou dostupné na stránkách Svazu.

Za nejvýznamnější a nejúspěšnější akci loňského roku považuji představení norických koní na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích a následně i na výstavě Tech-Agro v Brně. Nebudu se zabývat detaily, podrobnější informace bude v Rozboru plnění šlechtitelského programu, který bude rovněž zveřejněn na stránkách Svazu a který doporučuji vaší pozornosti.

Za zmínku stojí i ukázka práce norických koní na mysliveckých slavnostech na loveckém zámečku Ohrada a také, myslím že úspěšné, školení na téma „Výcvik koní v zápřeži“, které proběhlo v Kostelci nad Černými lesy na Školním lesním podniku ČZU v Praze. Úspěšně skončila i podpora norických koní formou daru, o který  jsme požádali LČR  a získali 100 tis. Kč. Tyto peníze byly včetně přídavku ze strany Svazu rozděleny na podporu reprodukce (pro chovatele N hříbat zaevidovaných do 15. 11. 2021). Hříbat podpořených částkou 2 500,-Kč bylo 43.

Z hlediska chovatelského  považujeme za užitečnou kontrolu plemenných hřebců na stanicích včetně jejich změření a posouzení jejich exteriéru a kvality ustájení. Vrátili jsme se k tomu, co bývalo automatickou záležitostí v minulosti, kdy byli hřebci pravidelně kontrolováni a posuzováni.

Rozhodující činností bylo dokončení úprav Šlechtitelského programu a jeho zaslání na MZe dne 2. 11. 2021 a s tím související změna názvu plemene na český norik.

18. 2. 2022 byl Ministerstvem zemědělství ČR potvrzen šlechtitelský program pro plemeno český norik.

Pravidelná propagace chovu chladnokrevných koní i v časopisu Koně pro mě přinesla nabídku spolupráce na knize Dalibora Gregora zaměřené na chov chladnokrevných koní, kde jsem byl požádán o zpracování tří kapitol. Kniha by měla vyjít v letošním roce a kromě fotografií by měla obsahovat i odborné informace pro chovatele.

Snažili jsme se najít společný zájem na rozvoji norických koní s vedením ZH Písek, který je majitelem 11 norických hřebců. V letošním roce byli tito hřebci rozmístěni na stanice podle požadavků Svazu. Problém je s odchovem hřebečků, v odchovně v Písku je v současnosti jediný N hřebec. Tento způsob zajištění obměny N hřebců není perspektivní. Proto se snažíme vytvořit podmínky pro novou odchovnu norických hřebců v Kostelci nad Černými lesy a oceňujeme i odchov na Krevlickém Dvoře jako v současnosti nejlepší odchovnu hřebečků.

Kromě odchovny hřebců by bylo vhodné vytvořit i odchovnu pro klisny. V tomto směru budeme jednat s příštím vedením ZH Písek, stejně jako o možnostech odkoupení N hřebců.

Podle nového Šlechtitelského programu se nepředpokládá ukončení výběru hřebců až po 60 denním testu v Tlumačově, protože náklady pro majitele hřebce jsou nad 20 tisíc Kč a z hlediska šlechtění to má zanedbatelný efekt. Místo toho se chceme zaměřit na kontrolu dědičnosti na základě kvality potomstva. První výsledky zpracované Ing. Rajšlovou dnes dostanete – zatím je to informace o těch hřebcích, kteří mají 5 a více potomků  popsaných lineárním popisem a po absolvování zkoušek výkonnosti. Myslím, že tato informace je dostatečně srozumitelná, aby chovatelé věděli, jaké potomstvo hřebec dává. Do budoucnosti to chceme zpřesnit posuzováním hříbat a jejich lineárním popisem a snahou o větší uplatnění mladých hřebců v plemenitbě.

Budeme-li chtít dosáhnout co nejdříve 5 posouzených potomků po hřebci, měl by během prvních dvou let v plemenitbě zapustit alespoň 20 klisen, protože se narodí jen 10 hříbat a jen 5 klisen. V 6 letech hřebce tak budeme mít první informace o kvalitě hřebce podle potomstva a v 8 letech alespoň přibližný výsledek. Absolvování zkoušek výkonnosti i s valachy by to mohlo ještě upřesnit.

Důležité je také nově využívané posuzování temperamentu a charakteru koní jako vlastností významných pro jejich pracovní využití i pro zvýšení zájmu kupců o toto plemeno.

Předpokládali jsme vytvoření Ročenky, ale vzhledem k nejasnosti schválení ŠP jsme její vytvoření odložili na příští rok.

Plán činnosti na letošní rok zahrnuje rozhodující akce. Nejvýznamnější jsou svody a zkoušky výkonnosti klisen a hřebců. Bylo by vhodné popsat také maximální možný počet hříbat, abychom měli včasné informace o kvalitě hřebců. To chceme dělat na výstavách (v Písku) případně i při označování hříbat.

Hřebci budou vybíráni po zkouškách základní výkonnosti (obtížnost jako u klisen), kdy předpokládáme jejich svod, porovnání, přeměření a podrobné posouzení a následně výběr do plemenitby.

K posouzení dnešní schůze nabízíme následující otázky, které by členové měli rozhodnout:

  1. Účast na výstavě 3letých klisen v Pardubicích. Svaz chovatelů chladnokrevných koní není schopen tuto výstavu financovat a nabízí našemu Svazu finančně se podílet na jejím pořádání. Po minulých zkušenostech se výbor k této spolupráci staví spíše skepticky. Domníváme se, že kvalita výstavy v Pardubicích postupně klesá a efekt pro náš svaz je malý. Jako zásadní propagační výstavu chápeme výstavu ZŽ.
  2. Soutěže chladnokrevných koní podle našeho názoru nemají chovatelský význam, ale pouze význam propagační. Nepředpokládáme proto významnou podporu těchto soutěží ze strany Svazu, protože systém hodnocení je složitý a často se mění a všechny soutěže se jezdí na čas, což je v rozporu s pracovním využitím koní v lese, kde potřebujeme spíše klidné a vyrovnané koně. Na druhé straně považujeme za vhodné podporovat uplatnění koní v orbě jako historické záležitosti a vhodné propagace práce koní. Propagační akce při práci v lese považujeme za velmi vhodné a chceme v tomto smyslu i spolupracovat s lesními závody.
  3. Odložili jsme připravovaní školení na téma Hodnocení koní. Toto téma je nutné pro kvalifikovanou práci členů Rady plemenné knihy i všech posuzovatelů ke sjednocení pohledu na koně. Bylo by vhodné dnes stanovit termín a místo tohoto školení.
  4. Předpokládáme, že zdravotní situace se zlepší a uvažujeme o návštěvě slovenského hřebčína norických koní na Dobšiné. Organizovat ji budeme podle zájmu členů svazu.

Děkuji za pozornost a těším se na vaše připomínky v diskusi.

Miroslav Maršálek

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *