Evidence a označování koní

Postup registrace hříbat a zápisu koní do plemenné knihy

(pokyny pro chovatele)

  1. Oznámení chovatele o narození hříběte (do 21 dnů od narození) zasílá chovatel ASCHK buď prostřednictvím webových stránek www.aschk.cz, nebo zasláním skenu (fotokopie) 3. připouštěcího lístku (modrého) na e-mail oznaceni@aschk.cz. Protože tento odkaz ještě není funkční, lze poslat na marsalekck@seznam.cz s informací o jménu, datu narození a původu hříběte a jménu chovatele.
  2. Objednání služby (označení hříběte) přes kontaktní formulář je ideální u hříbat kolem 5 měsíců věku před odstavem (tj. pod matkou). Je možné použít stejnou adresu s nabídkou vhodného termínu registrace (předpokládáme, že už bude funkční i odkaz na ASCHK).
  3. Dohodnutí termínu registrace (zápisu) s chovatelem nebo majitelem (do 28 dnů od požadavku chovatele na registraci). Zaregistrovat a označit hříbě případně zapsat koně.
  4. Cestovné uhradí majitel koně (hříběte) na místě proti potvrzení. Na potvrzení uvést majitele koně a částku kterou zaplatil.
  5. Při zápisu klisen zapsat výsledné hodnocení (počet bodů a oddíl PK) do POP – zadní strana – hodnocení a podepsat se. Pak není nutné posílat průkaz na ASCHK k doplnění. Pokud si hodnotitel není jist je možné zaslat POP spolu s PL a zápis pak potvrdí kancelář ASCHK. Majitel dostane kopii popisového listu, nebo mu bude zaslána po přepsání do počítače elektronicky na jím uvedenou mailovou adresu.
  6. ASCHK zaeviduje zaregistrované hříbě, nebo zapsanou klisnu a pošle majiteli fakturu (případně se slevou, pokud je v době registrace členem ASCHK).
  7. Pokud bude registrace hříbat nebo zápis klisen probíhat komisionálně (bude organizován příslušným odborným svazem, např. při výstavě koní nebo při zkouškách výkonnosti,) platí cestovné i náklady na práci komise („služné“) ASCHK. Tyto svody budou uvedeny v plánu činnosti spolku na příslušný rok.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *